Univerzitní knihovna

osoba, narození
Vybíral Bohuš, 14. 1. 1887