Obvodní kulturní středisko Plzeň 3

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1982   Bronislav Losenický: Obrazy
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1980   Jiří Šalamoun: Kresby atd...
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1984   Václav Johanus: Obrázky, ilustrace, serigrafie