Artefactum

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS)
2018   Josef Sudek: Topografie sutin
2019   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách
2020   Josef Sudek a sochy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2019   Svoboda + Palcr: Vidět sochy
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1996   Nápisy města Kutné Hory (Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera)
1998   Josef Mánes: Dopisy
1998   Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619
2002   Nápisy okresu Kutná Hora
2005   Objevování středověku (Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století)
2006   Imitatio Romae. Karel IV. a Řím
2009   Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj
2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura)
2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby
2013   Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Ideové, stavební a typologické proměny)
2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967))
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950)
2017   Cim 2: Pražský evangeliář Cim 2 (Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy)
2018   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina)
2018   Art in an Unsettled Time (Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450))
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1996   Zápisná kniha pražských stavitelů 1639 - 1903
2002   Pro Arte (Sborník k poctě Ivo Hlobila)
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953))
2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného / Essays for Lubomír Konečný)
2013   Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury)
2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
2018   Hortus inventariorum (Statě k problematice inventářů pro dějiny umění)
2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho "smrti")