Knihtisk, n.p., závod 5

obec: Praha 8
adresa: Rudé armády 171

poznámka:
závod 5