Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba

instituce, obec, adresa
CMK V.Kotrba, v nár.správě, Praha, _