Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1947, F. Hála: Soubor obrazů a kreseb
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1946, Byla jsem sama (Útržky z deníku českého děvčátka z druhé světové války 1939/1945)
1946, Sněžná romance
1946, Květen ve Fatimě (třicet dvě májové promluvy)
1948, Pan biskup doma (Vzpomínky na biskupa Dr. Antonína Podlahu)
1948, Úvod do mystiky (Zvláště sv. Jana od kříže s sv. Terezie od Ježíše)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1946/10/01, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1946/10/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1946/11/1, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1946/11/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1946/12/01, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1946/12/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/01/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/02/01, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/02/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/03/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/04/01, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/04/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/05/01, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/05/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/06/01, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
1947/06/15, Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)