Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba

kniha
rok vydání, název (podnázev)
1948   Karlštejn (Zbožný odkaz otce vlasti)
1948   Úvod do mystiky (Zvláště sv. Jana od kříže s sv. Terezie od Ježíše)