Richard

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1999, František Bílek: Grafika / kresby
1999, Kateřina Černá: Grafika, obrazy, ubrousky a knihy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1999, V. festival komorní grafiky
1999, Český příběh 1918/1938
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997, Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1999, Klub přátel Hollaru (Jiří Kolář (85) let)
2000, Klub přátel Hollaru
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1998, Jindřich Pileček, Jan Souček: Výběr z grafického díla
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
1999, Jiří Kolář (85) let, Josef Jíra sedmdesátníkem
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1998, Jan Bauch
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997, Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
1998, Krajina a prostor
1998, Lubomír Přibyl, Dana Puchnarová: Grafika
1998, 4. festival komorní grafiky
1998, Český příběh 1848-1918
1998, Praha v grafice
1998, Jubilanti ´98
1999, Jaroslav Kaiser + Jaroslav Sůra: Tvůrci české serigrafife
1999, Eros 1 v evropské grafice v průběhu staletí
2000, Jubilanti 2000