Stredoslovenská galéria

rok vzniku: 2007
obec: Banská Bystrica (Banská Bystrica)
adresa: Dolná 8
PSČ: 975 90
e-mail: ssgbb@ssgbb.sk
www: www.ssgbb.sk

heslo:

Stredoslovenská galéria sídli v centre Banskej Bystrice a je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. Galéria vznikla 1. 9. 1956 pri Krajskom vlastivednom múzeu ako Krajská galéria. V roku 1960 prešla pod správu mesta ako Mestská galéria v Banskej Bystrici. V roku 1963 bola pod názvom Oblastná galéria pričlenená ku Krajskému stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Od roku 1991 do roku 2007 - s prestávkou v rokoch 1998 – 99, kedy bola ako Banskobystrické štátne kultúrne centrum v správe Krajského úradu - vykonávala galéria svoju činnosť pod názvom Štátna galéria v Banskej Bystrici. V roku 2006 Ministerstvo kulltúry Slovenskej republiky delimitovalo galériu pod Banskobystrický samosprávny kraj ako Stredoslovenskú galériu. V aktuálnej odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na výskumnú, výstavnú, zbierkotvornú a edukačnú činnosť. Výstavná činnosť galérie je realizovaná v troch samostatných objektoch situovaných v centre mesta. Krátkodobé výstavy sa pripravujú v budove bývalej radnice - Praetóriu a v Bethlenovom dome, ktorý je zároveň sídlom administratívy galérie. V roku 1994 bola v priestoroch pôvodnej rodinnej vily umelca verejnosti sprístupnená Stála expozícia Dominika Skuteckého. Vo februári 2008 bol v priestoroch bývalého ateliéru Skuteckého vily vyčlenený otvorený výstavný priestor pod názvom room 19_21. Priestor je venovaný prezentácii aktuálnej slovenskej a zahraničnej tvorby umelcov najmladšej generácie. Popri výstavnej činnosti sa galéria venuje aj vytváraniu rozmanitých sprievodných programov predstavujúcich viaceré umelecké druhy, ako sú súčasná poézia, próza, tanec, hudba či film. Pri organizovaní týchto programov dlhodobo spolupracuje s OZ ars_ litera (autorské čítania Anasoft litera so súčasnými spisovateľmi), OZ Laputa (multimediálny festival Intermedia.bb) a OZ Vlna (celovečerný umelecký program časopisu o súčasnom umení Vlna).

Zdroj: http://www.ssgbb.sk/ogalerii

poznámka:
1956 – 1959 Krajská (od 1.9.1956)
1960 – 1962 Mestská galéria v Banskej Bystrici
1963 - 1990 Oblastná galéria
1991 – 1997 Štátna galéria v Banskej Bystrici
1998 – 1999 Banskobystrické štátne kultúrne centrum
2000 – 2006 Štátna galéria v Banskej Bystrici
2007 - Stredoslovenská galéria