Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie

termín, název výstavy
1993/03/10 - 1993/05/02   Jánuš Kubíček: Malba a grafika,
1993/05/05 - 1993/06/27   Václav Tikal 1906-1965,
1993/06/30 - 1993/08/29   Petra Šťastná: Keramika,
1993/06/30 - 1993/08/29   David Tinker: Obrazy,
1993/06/30 - 1993/08/29   Bohuslav Reynek: Grafika,
1993/09/01 - 1993/10/31   Bohumil Ullrych: Obrazy k 100. výročí narození,
1993/09/01 - 1993/10/31   České nebe - čeští patroni a barokní poutní místa,
1993/11/10 - 1994/01/02   Svět očima dětí,
1994/01/13 - 1994/02/20   Herbert Masaryk: Obrazy,
1994/01/13 - 1994/02/20   Jan Smetana: Obrazy,
1994/02/24 - 1994/04/04   Bedřich Budil: Obrazy,
1994/04/07 - 1994/05/15   Karel Valter: (k 85. narozeninám - oleje papírotisky),
1994/04/20 - 1994/05/01   Les cafés littéraires (výstava francouzských fotografií),
1994/05/20 - 1994/06/26   Miloslav Troup (1917 - 1993),
1994/06/20 - 1994/09/11   České umění 19. století,
1994/09/15 - 1994/10/23   Miloslav Nováček: Kresby a grafika,
1994/09/15 - 1994/10/23   Josef Mžyk: Obrazy,
1994/10/27 - 1994/11/27   České Budějovice - Pasov (výtvarné práce studentů univerzit),
1994/12/01 - 1995/01/15   Jaroslav Koliha: Obrazy,
1995/01/19 - 1995/02/19   Adolf Träger (1888 - 1965),
1995/02/23 - 1995/03/26   Jan Pištěk: Obrazy,
1995/03/30 - 1995/05/01   Vlastimil Rada,
1995/05/04 - 1995/06/04   Jiří Ptáček: Obrazy,
1995/07/13 - 1995/09/10   Český jih 1995,
1995/09/14 - 1995/10/15   František Peterka,
1995/10/19 - 1995/11/19   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby,
1995/11/23 - 1996/01/14   Stará nizozemská grafika ze sbírek GVU Ostrava,
1996/01/18 - 1996/02/24   Podoby fantazie: České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG,
1996/02/29 - 1996/04/14   Jiří Mocek: Obrazy, kresby,
1996/04/18 - 1996/05/30   Jindra Čapek: Ilustrace,
1996/05/30 - 1996/06/30   Milan Ressel: Obrazy, kresby,
1996/06 - 1996/07   Alfred Kubin,
1996/07/04 - 1996/09/15   Jan Kojan: Výstava k 110. výročí narození,
1996/07/04 - 1996/09/15   Karel Svolinský: Výstava k 100. výročí narození,
1996/09/19 - 1996/10/28   Richard Konvička: Obrazy a kresby 1990 - 1996,
1996/11/01 - 1996/12/15   Oči dokořán (přehlídka prací žáků výtvarných oborů základních uměleckých škol),
1996/12/19 - 1997/01/26   Stará italská grafika,
1997/06/05 - 1997/07/06   Jiří Anderle: Obraz, kresby, grafika 1956 - 1997,
1997/07/10 - 1997/09/14   Podoby fantazie II. České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG,
1997/09/18 - 1997/10/19   Miroslav Štolfa,
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997),
1997/12/18 - 1998/02/01   Josef Lada: Pohádkový svět,
1998/02/19 - 1998/03/22   Roman Brichcín: Obrazy, kresby,
1998/03/26 - 1998/05/03   Karel Valter: Rozloučení se zimou - oleje, tempery,
1998/03/26 - 1998/05/03   Otto Stritzko: Výběr z díla (k nedožitým 90. narozeninám),
1998/05/07 - 1998/06/28   Jiří Tichý: Výběr z díla,
1998/07/02 - 1998/09/06   Podoba obrazu,
1998/09/10 - 1998/11/08   Kamila Ženatá: Obrazy,
1998/10/01 - 1998/11/08   Odkrývané obzory - práce členů katedry výtvarné výchovy PF JČU,
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998,
1999/01/21 - 1999/03/14   Helena Horálková: Grafika,
1999/01/21 - 1999/03/14   Johann Elias Ridinger 1698-1767: Grafika k 300. výročí narození,
1999/03/18 - 1999/05/02   Petr Jochmann,
1999/05/13 - 1999/07/11   Karel Valter: Výběr z díla,
1999/07/24 - 1999/09/19   Česká krajina 1900-1950 ze sbírek AJG,
1999/09/23 - 1999/11/21   Jaroslav Koliha: Obrazy a pastely z let 1950 - 1999,
1999/11/25 - 2000/01/16   Vladimír Merta: Kámen správné chvíle,
2000/01/01 - 2000/01/16   Radomír Postl: Užitá grafika a kresby,
2000/01/20 - 2000/03/19   Oldřich Kulhánek: Grafika a kresby,
2000/01/20 - 2000/03/19   Miroslav Šnajdr st: Esence přírody,
2000/03/23 - 2000/05/14   Jan Pešťák: Výběr z díla k 90. narozeninám,
2000/03/23 - 2000/05/14   Oldřich Kulhánek: Grafika a kresby k 60. narozeninám,
2000/03/23 - 2000/05/14   František Peterka,
2000/05/18 - 2000/07/09   Mí prátelé rybáři II,
2000/07/13 - 2000/09/17   Martin Kuriš: Na daleké cestě,
2000/07/20 - 2000/09/17   Adolf Born: Grafika a kresby,
2000/09/23 - 2000/11/19   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / vystaveno (koláže, asambláže, kresby, stamp art, objekty),
2000/11/23 - 2000/12/31   Igor Müller, Jiří Müller,
2001   Antonín Střížek a jeho ateliér AVU,
2001   České malířství a sochařství přelomu 19. a 20. století,
2001   Tváří v tvář - tvorba pedagogů a studentů katedry VvPF,
2001   Obrazy měsíce,
2001/02/01 - 2001/03/25   František Hodonský: Lužní prostor,
2001/03/29 - 2001/05/20   František Bílek (1872 - 1941),
2001/10/04 - 2001/11/18   Ateliéry AVU / Malířská škola profesora Zdeňka Berana,
2001/12/13 - 2002/01/27   Petra Oriešková: Obrazy, kresby - výběr z tvorby 1966-2001,
2002   Díla měsíce,
2002   Václav Šerák a ateliér keramiky a porcelánu VŠUP,
2002   JoJo efekt - Vladimír Skrepl a malířský atelier AVU,
2002/03/21 - 2002/04/21   Václav Šerák,
2002/06/06 - 2002/09/08   Jiří Kornatovský: Kresby,
2002/06/06 - 2002/09/08   Michal Trpák: Sochy,
2002/07/03 - 2002/09/08   Jan Benda: Keramická plastika,
2002/09/12 - 2002/10/20   Miloslav Cicvárek,
2002/10/24 - 2002/12/08   Milan Kyzour,
2002/12/12 - 2003/01/26   Kamil Lhoták: Mýtus, ironie a nové příběhy,
2003   Matouš Vondrák: Obrazy a kresby,
2003   Orbis pictus - Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická, Lubomír Pešek,
2003   Obrazy měsíce,
2003/02/06 - 2003/03/23   František Štorek (1933 - 1999): Výběr z díla,
2003/03/27 - 2003/05/11   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu,
2003/04/14 - 2003/05/22   Akademie výtvarných umění: Intermediální škola profesora Milana Knížáka,
2003/09/25 - 2003/11/02   Aleš Lamr: Duch vane kam chce,
2003/11/06 - 2003/12/14   Jaroslav Pešek: Šumavská krajina,
2004/01/01 - 2004/01/25   Včera a dnes - 50 let AJG,
2004/01/29 - 2004/02/29   Jan Cihla: Okamžiky,
2004/03/04 - 2004/04/18   Pavel Besta: Otisk člověka,
2004/04/22 - 2004/05/30   AVU - Škola monumentální tvorby profesora Aleše Veselého,
2004/06/03 - 2004/07/11   Xénia Hoffmeisterová: Čarodějnice, Andělé, Hračky,
2004/06/03 - 2004/07/11   Jiří Tichý: Práce na papíře,
2004/07/15 - 2004/09/12   Karel Valter: Skelet krajiny,
2004/07/15 - 2004/09/12   Jaroslav Koliha: Výběr z tvorby,
2004/09/16 - 2004/10/31   Strukturální grafika 60. let: Pohledy do sbírek AJG,
2004/09/16 - 2004/10/31   Karel Kuklík: Krajiny návratů - fotografie z let 1958-2004,
2004/11/04 - 2004/12/12   Roman Franta: Brouk v ruce (Výběr z tvorby 1990-2004),
2004/12/16 - 2005/01/30   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace,
2005/02/03 - 2005/03/13   Jiří Křivánek, Aleš Růžička,
2005/03/17 - 2005/04/17   Ateliér Grafika 1 doc. Jiří Lindovský,
2005/04/21 - 2005/05/22   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika,
2005/04/21 - 2005/05/22   Schovej se válko!,
2005/05/26 - 2005/07/10   Miroslav Konrád: Relativní, vnímání, absolutno,
2005/05/26 - 2005/07/10   Petr Schel,
2005/07/14 - 2005/09/11   Kresba a grafika 60. let,
2005/07/14 - 2005/09/11   Jiří Žalman: Intimní krajiny - fotografie,
2005/09/15 - 2005/10/23   Vladimír Vašíček: Výběr z tvorby,
2005/10/19   Hudební podvečer s posluchači konzervatoře,
2005/10/26   Přednáška z cyklu: Kapitoly z dějin umění: Umění 19. století - Vizionáři 18. století - Goya, Füssli, Blake,
2005/10/27 - 2005/12/04   Irena Jůzová, Štěpánka Šimlová: Metropolitan reality,
2005/12/08 - 2006/02/05   Josef Čapek a Václav Špála: Člověk a krajina: (kresby, obrazy),
2006/02/09 - 2006/03/26   Petr Jochamnn: Tempery a akvarely, 2000 - 2006,
2006/03/30 - 2006/05/14   Malířská škola Jiřího Sopka - studenti / absolventi,
2006/05/18 - 2006/07/09   Dominika Paštéková, Petr Sládek: Bílý tuleň: Výběr z tvorby,
2006/05/18 - 2006/07/09   Petr Sládek,
2006/06/14   Hudební podvečer s posluchači konzervatoře,
2006/06/28   Přednáška z cyklu: Kapitoly z dějin umění: Umění 19. století - Post-impresionismus II.,
2006/06/29 - 2006/09/10   Petr Fidrich: Plastiky,
2006/07/13 - 2006/09/10   Černý Petr - Filip Černý, Petr Malina: Obrazy,
2006/09/14 - 2006/10/29   Český dřevák,
2006/11/02 - 2006/12/10   Soumrak úsvitu: Přelom 19. a 20. století v českém umění ze sbírek AJG,
2006/12/14 - 2007/02/04   Od Konga k Zambezi: Plastiky a malba: Kongo - Zambie - Zimbabwe / From the Congo to the Zambezi: Sculpture and painting: DRC - Zambia - Zimbabwe,
2007/02/08 - 2007/03/25   Michal Segert, Jakub Stretti: Malba,
2007/05/17 - 2007/07/08   Jan Moravec: Grafika,
2007/05/17 - 2007/07/08   Bernard Reder: sochy, kresbym dřevoryty / sculpture, drawings, woodcuts, Tibor Honty: fotografie / photographs & Bacon, Bauernfreund, Brömse, Filla, Grossová-Adlerová, Kars, Nemes, Nowak, Reiner, Štursa,
2007/07/12 - 2007/09/09   Socha III (Bebarová, Hošek, Immrová, Kobr, Kovařík, Lpavský, Malá, Míšek, Resslová, Stibral),
2007/09/13 - 2007/10/28   Antonín Málek: Obrazy, kresby / Paintings, drawings,
2007/10/11   Miloslav Troup: Podivuhodný svět,
2007/11/01 - 2007/12/09   Jiří Lindovský: Retrospektiva,
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenské moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy),
2008/01/09 17:00   Přednáška z cyklu: Kapitoly z dějin umění: Umění 20. století - České meziválečné umění,
2008/01/16 17:00   Hudební podvečer s posluchači českobudějovické konzervatoře,
2008/01/23 17:00   Přednáška z cyklu: Kapitoly z dějin umění: Umění 20. století - České umění za II. světové války a socialistický realismus,
2008/02/07 - 2008/03/23   Imaginární kosmos Dany Puchnarové: Práce z let 1960 - 2006,
2008/03/27 - 2008/05/11   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005,
2008/05/15 - 2008/07/06   Ateliér Malba III prof. Micheela Rittsteina,
2008/07/10 - 2008/09/07   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století,
2008/09/11 - 2008/11/02   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, kresby, grafika),
2008/11/06 - 2008/12/07   Dalibor Smutný: Tichá přítomnost,
2008/12/11 - 2009/01/25   Jaroslava Severová: O světle a jiné; Světelné objekty, digitální tisky, instalace,
2009/01/29 - 2009/03/15   Jan Smetana: Souborná výstava,
2009/03/19 - 2009/05/03   Petr Písařík, Igor Müller: ±1,
2009/05/07 - 2009/06/21   Mémy Grafiky 2,
2009/06/25 - 2009/08/30   Jiří Ptáček: Ozvěny a nápovědy,
2009/09/03 - 2009/10/18   Libuše a Jaromír Knotkovi,
2009/10/23 - 2009/12/06   Petr Fiala: Obrazy a litografie,
2009/12/10 - 2010/01/31   Hráči,
2010/02/04 - 2010/03/21   Pozitivní dezorientace,
2010/03/09   Architektura 1989 - 2009,
2010/03/16   Stavby a měnící se svět,
2010/03/25 - 2010/05/09   Míla Preslová: 12 let,
2010/04/06   Kam vlastně kráčíme?,
2010/04/20   Archisocha a další vily,
2010/05/04   Architektura se zavřenýma očima. Architektura Coop Himmelb(l)au 1968 - 2006,
2010/05/13 - 2010/06/27   Není plotna jako plotna,
2010/05/18   1 + 1 = 3. Paradox jako řešení,
2010/07/01 - 2010/08/29   Michal Burget, Vladimír Véla: Nebe a dudy,
2010/09/02 - 2010/10/17   Richard Konvička: Obrazy, kresby,
2010/10/27 - 2010/12/05   Jaroslav Valečka: Obrazy,
2010/11-12   Mezi svatyní a obchodním domem. Role muzeí a galerií v dnešní společnosti,
2010/11/02   Jak vytrhnout galerii stoličku?,
2010/11/16   Kam s tím? Do muzea!,
2010/11/30   Městské muzeum v Žitavě jako tvůrce identity, kultury a magnet na turisty: Úspěchy, problémy, perspektivy,
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století,
2010/12/11 14:00 - 18:00   Vánoční tajemství v obrazech,
2010/12/11 15:00, 17:00   Vánoční tajemství v obrazech,
2011/01/04   Proměny Alšovy jihočeské galerie pod vlivem změn vnějšího prostředí,
2011/02/03 - 2011/03/20   Milan Cais: Pod kůží,
2011/03/24 - 2011/05/08   CZ AT D,
2011/05/12 - 2011/06/26   Natálie Gončarova: Obrazy, kresby,
2011/06/30 - 2011/09/04   Ivana Lomová,
2011/09/08 - 2011/10/23   Zdeněk Burian,
2011/10/27 - 2011/12/11   Karina Wellmer-Schnell,
2011/12/15 - 2012/02/05   Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává...,
2012/02/09 - 2012/04/15   Markéta Zlesáková: Paměť,
2012/04/19 - 2012/06/24   Bohuslav Reynek: Don Quijote,
2012/06/28 - 2012/09/09   Mezi symbolismem a surrealismem: České umění první třetiny 20. století ze sbírek AJG,
2012/09/19 - 2012/11/18   Odlesk perly: Umění baroka ze sbírky Patrika Šimona,
2012/11/39 - 2013/02/03   Ááách / Československý filmový plakát 1959–1989,
2013/02/14 - 2013/03/24   Petr Nikl: Tváře z New Yorku,
2013/03/28 - 2013/05/12   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV,
2013/05/16 - 2013/07/17   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona),
2013/07/18 - 2013/09/01   Tomislav Laux: Obrazy, plastiky & Zdeněk Chmelař: Plastiky, reliéfy, kresby,
2013/09/05 - 2013/10/20   Antonín Střížek: Obrazy, které byste chtěli vidět,
2013/10/24 - 2013/12/08   Xénia Hoffmeisterová: 15 minut před usnutím,
2013/12/12 - 2014/02/03   Trapper & Boa (Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše),
2014/02/06 - 2014/03/23   Tomáš Vosolsobě: Čisté dimenze obrazného,
2014/03/27 - 2014/05/11   Ivan Ouhel: Cesta světla a tmy,
2014/05/29 - 2014/07/13   Kája Saudek,
2014/07/17 - 2014/08/31   Intersalon Asociace jihočeských výtvarníků,
2014/09/04 - 2014/10/12   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál,
2014/10/16 - 2014/11/23   Obrazy osvícení (Tibetské umění z českých sbírek),
2014/11/27 - 2015/01/25   Michal Singer: Utajená hvězda undergroundu,
2015/02/05 - 2015/04/05   Marie a Zdeněk Preclíkovi: Mezi snem a skutečností,
2015/02/12 - 2015/04/05   Vladimír Skrepl: Lež a lži,
2015/02/12 - 2015/04/05   Mark Ther: Das wandernde Sternlein,
2015/04/24 - 2015/06/28   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972,
2015/07/10 - 2015/08/30   Adolf Träger 1888-1965: Krajiny domova,
2015/07/10 - 2015/08/30   Jiří a Igor Müllerovi: Kouzlo rodného kraje,
2015/07/31 - 2015/08/31   Ozvěny minulosti (Díla vzniklá na Mezinárodním malířském symposiu 2015),
2015/09/04 - 2015/11/08   Smyslné linie (erotické motivy secese a symbolismu),
2015/09/04 - 2015/11/08   Za pravdu a spravedlnost. Proměny husitství v díle Karla Štecha a Oty Matouška,
2015/11/12 - 2016/01/24   Hollar Et Alii (Barokní krajiny a veduty na grafikách ze sbírek AJG),
2015/11/12 - 2016/01/24   Stano Bellan: Vnitřní život papírového ptactva,
2015/11/12 - 2016/01/24   Václav Hollar: Barokní krajiny a veduty na grafikách ze sbírky AJG,
2015/11/13 - 2016/01/24   Krajiny duše: Surrealismus ze sbírky Pražské plynárenské,
2016/01/28 - 2016/04/10   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí),
2016/01/29 - 2016/04/10   Bolestná melancholie (Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století),
2016/04/15 - 2016/06/26   Josef Bartuška: Stíny života (Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století),
2016/04/15 - 2016/06/26   Adrenalin! (Umění & sport v českém umění 20. století),
2016/04/15 - 2016/06/26   Pišišvorové - Fantaskní tvorba Aloise Boháče,
2016/07/01 - 2016/09/11   Kristina Dufková: Mami, Tati, díky!,
2016/07/01 - 2016/10/02   André Breton, Paul Eluard a Suzanne Muzardová, 31 koláží: Pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech,
2016/10/13 - 2017/01/22   Hippolyt Soběslav Pinkas (1827-1901). Realismus českého Pařížana,
2016/10/16 - 2017/01/15   Kouzlo křehkosti. Výběr plastik ze sbírek AJG,
2017/01/26 - 2017/04/16   Petr Kubeš: Kuběs rozostřeno,
2017/01/26 - 2017/04/16   Miloslav Troup: Paříž Paříž,
2017/01/27 - 2017/04/16   Friedrich Feigl: Oko vidí svět,
2017/04/22 - 2017/07/09   Alén Diviš málo známý a neznámý,
2017/04/23 - 2017/07/09   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG),
2017/07/13 - 2017/09/03   Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety,
2017/07/13 - 2017/09/03   Aleš Krejča: Váhy mého času,
2017/07/14 - 2017/09/03   Raketa letí do Budějc,
2018/04/26 - 2018/07/08   Člověk člověku člověkem,
neuvedeno   Dílo měsíce: Oldřich Smutný - Pohled oknem na stráň,