Galleria Schwarz

rok vzniku: 1954
rok zániku: 1975
obec: Milán (Milano)
adresa: Via Gesú 17