Štátna galéria v Banskej Bystrici

instituce, obec, adresa
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Dolná 8