Štátna galéria v Banskej Bystrici

instituce, obec, adresa
Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica), _