Štátna galéria v Banskej Bystrici

termín, název výstavy
1991/10/10 - 1991/11/17   Robert Jančovič,
1991/11/08 - 1991/12   Štefan Balázs,
1992/02/27 - 1992/04/05   Ladislav Guderna,
1992/06/13 - 1992/07   Juraj Bartusz: Retrospektíva,
1992/07/01 - 1992/08/16   Blažej Baláž,
1992/08/20 - 1992/09/27   Július Flaché 1892/1992,
1992/10/09 - 1992/11/08   Milan Sokol: Grafika,
1993/06 - 1993/07   Michal Jakabčic: Maľba,
1993/06/17 - 1993/08/04   Viktor Hulík: Posuny a prelínania,
1993/08 - 1993/09   Ľubomír Blecha: Bilancia,
1993/10/08 - 1993/11/05   Stanislav Balko: Retrospektíva,
1993/11 - 1994/01   Milan Dobeš: Grafika,
1994   Lubo Stacho,
1994/03 - 1994/04   Dezider Tóth: Rezervácia,
1994/03/18 - 1994/05/06   Dezider Tóth: Ex,
1994/05/08 - 1994/05/22   Vincent Hložník: Grafika,
1994/08/12 - 1994/09/18   Rudolf Sikora: Polčas rozpadu,
1994/12 - 1995/01   Bratrstvo,
1994/12/16 - 1995/01   Daniel Brunovský: Mal'ba,
1995/02/10 - 1995/03/26   Vladimír Ossif: Maľba,
1995/03/02 -   Július Jakoby 1958 - 1965,
1995/04/06 - 1995/05/28   Vnimanie,
1995/05/19 - 1995/10/01   Daniel Fischer,
1995/06/09 - 1995/07/23   Peter Kalmus: Monopolia,
1995/07/28 - 1995/08/27   Rastislav Bero: ...a bolo svetlo,
1995/10 - 1995/11   Anton Čierny: Objekty a inštalácie,
1997/01/17 - 1997/02   Milan Bočkay: Naruby (Malby / Kresby),
1997/01/24 - 1997/03/13   Štefan Prukner-Bartůšek 1956-1996,
1997/05/22 - 1997/05/07   Bohumil Bača: 1966-1996,
1998/03/12 - 1998/05/03   Stano Bubán: Skutočná maľba,
1999/03/05 - 1999/04/30   Marian Mudroch: Nestabilná rovnováha,
1999/05/12 - 199/07/04   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi,
1999/07/02 - 1999/08/15   Vladimír Gažovič: Retrospektíva,
2000/02/24 - 2000/04/27   Marián Čunderlík: Retrospektíva,
2000/05/05 - 2000/06/25   Mária Balážová: Tucet (1988 - 2000),
2000/09/28 - 2000/11/26   Daniel Fischer: Svety za svetom II. / Worlds Behind World II.,
2001/03/23 - 2001/04/29   Štefan Balázs: Ciculum Quadratum: Maľba,
2001/05/11 - 2001/06/20   Peter Kalmus: Retrospektíva (1972 - 2001),
2001/05/18 - 2001/07/01   Súčasná česká serigrafia,
2001/05/18 - 2001/07/01   Eduard Ovčáček: Výber z diela 1959 - 2000,
2001/09/13 - 2001/10/21   Milan Hnat: Numinosum,
2001/10/26 - 2001/11/30   Rudolf Sikora: Cez médium grafiky,
2002/02/21 - 2002/03/28   Adam Szentpétery: Štruktúry a iné geometrizmy,
2002/03/26 - 2002/05/10   Jiří Surůvka: Mor ho! / Fuck him!,
2003/06/05 - 2003/07/13   Jana Želibská: Pod vodu! / Under the Water!, Drink Milk,
2003/06/05 - 2003/07/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.,
2003/11/28 - 2004/01/29   Stanislav Balko: Retrospektíva Mimethexis,
2004/02/06 - 2004/04/06   Prerušený obraz,
2004/04/15 - 2004/05/20   Martin Gerboc: The Story of S.,
2004/09/27 - 2004/09/29   Prestreté pre maľbu,
2004/10/01 -   Miroslav Brooš: Maľba, inštalácia, objekt,
2005/02/17 - 2005/03/20   Marko Blažo,
2005/04/01 - 2005/05/08   Martin Marenčin, Jozef Ondzik: Ako prvý vždy ten třetí,
2005/04/22 - 2005/06/19   Vladimír Kompánek: Výber zo súborného diela,
2005/09/22 - 2005/10/23   Preivan v súčasnej slovenskej malbe 2000 - 2005,
2005/10/20 - 2005/11/27   Maroš Rovňák: Limpieza di sangare,
2005/10/20 - 2005/11/27   Bánská Bystrica / Besztercebánya / Neusohl / Neosolium,
2005/10/28 - 2005/11/27   Vojtech Kolenčík: 2 1/2 čas,
2005/12/07 - 2006/02/24   Súčasná slovenská grafika 16,
2006/03/02 - 2006/04/09   Virginie Marnat-Leempoels: Butterfly Collection, Monika Hurňanská: The Natural Selection,
2006/03/08 - 2006/04/23   Mária Bartuszová: Klíčenie,
2006/04/01 - 2006/05/08   Judita Csáderová: Prelinanie / Overlapping,
2006/04/20 - 2006/05/28   Rastislav Podoba: Clona,
2006/06/01 - 2006/07/02   Ocenení ilustrátori BIB 2005 / Oceneni slovenskí ilustrátori 1967 - 2005,
2006/06/07 - 2006/08/20   Ivan Csudai: Desať ľahkých rokov,
2006/11/22 - 2006/12/17   Igor Benca: Grafika (Recyklácie),