Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech

termín, název výstavy, místo konání
1976/03/12 - 1976/05/10   Zrcadlo života - 55 let v české a slovenské kresbě a grafice, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1976/05/25 - 1976/06/27   Josef Čapek: Výběr z díla, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1976/12/02 - 1977/01/15   Výtvarníci z kraje Suhl, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1977/06/15 - 1977/08/31   Jiří Šindler: Ilustrační grafika k ruské a sovětské literatuře, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1977/12/02 - 1977/12/30   Bouří zrozená: Grafika, ilustrace, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1978/01/05 - 1978/02/12   Richard Lauda, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1978/06/01 - 1978/08/15   Současné jihočeské výtvarné umění: Malba / grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1978/11/14 - 1979/01/31   Karel Štěch: Grafické dílo, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1979/02 - 1979/04   Armádní výtvarné studio, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1979/06/26 - 1979/09/16   Ferdinand Hložník: Obrazy, Alexander Trizuljak: Sochy, Vincent Hložník: Grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1981/04/16 - 19681/09/30   Československá pokroková grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1981/11/30 - 1981/12/30   Ada Novák: Obrazy, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1982   Karel Stehlík, Městské vlastivědné muzeum, Milevsko (Písek)
1982/04/15 - 1982/05/30   František Mrázek, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1982/04/15 - 1982/05/30   Karel Stehlík, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1983/05/08 - 1983/06/26   Karel Stehlík, Prácheňské muzeum, Písek (Písek)
1984/04/27 - 1984/05/13   Linie - literární tvorba, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1984/04/27 - 1984/06/31   Linie - výtvarná tvorba, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1985/10/08 - 1985/12/15   Česká kresba v boji proti válce a za mír, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1986   Mladí jihočeští výtvarní umělci a hosté, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1986/04/29 - 1986/06/29   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/02/10 - 1987/03/28   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/02/10 - 1987/03/28   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/04/14 - 1987/06/14   František Mrázek, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1988/02/09 - 1988/05/15   Karel Štěch: Sociální grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1989/01/10 - 1989/07/31   České umění 1. čtvrtiny 20. století, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)