Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1978   Karel Štěch: Výběr z díla
1981   Ota Matoušek: K nedožitým devadesátinám