Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech

termín, název výstavy
1976/03/12 - 1976/05/10   Zrcadlo života - 55 let v české a slovenské kresbě a grafice,
1976/05/25 - 1976/06/27   Josef Čapek: Výběr z díla,
1976/12/02 - 1977/01/15   Výtvarníci z kraje Suhl,
1977/06/07 - 1977/07/25   Zdeněk Krybus, Jiřina Adamcová,
1977/06/15 - 1977/08/31   Jiří Šindler: Ilustrační grafika k ruské a sovětské literatuře,
1977/08/03 - 1977/09/04   Jan Kojan: Výběr z celoživotního díla,
1977/12/02 - 1977/12/30   Bouří zrozená: Grafika, ilustrace,
1978/01/05 - 1978/02/12   Richard Lauda,
1978/06/01 - 1978/08/15   Současné jihočeské výtvarné umění: Malba / grafika,
1978/11/14 - 1979/01/31   Karel Štěch: Grafické dílo,
1979/02 - 1979/04   Armádní výtvarné studio,
1979/06/26 - 1979/09/16   Ferdinand Hložník: Obrazy, Alexander Trizuljak: Sochy, Vincent Hložník: Grafika,
1980/02/20 - 1980/04/03   Jan Hála,
1980/12/04 - 1981/01/31   Ota Matoušek: K nedožitým devadesátinám,
1981/04/16 - 19681/09/30   Československá pokroková grafika,
1981/11/30 - 1981/12/30   Ada Novák: Obrazy,
1982/04/15 - 1982/05/30   František Mrázek,
1982/04/15 - 1982/05/30   Karel Stehlík,
1982/10 - 1982/11   Člověk a současnost, Výstava členů Jihočeské krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců k 65. výročí VŘSR,
1983/11   Karel Štěch: Ilustrační a plakátová tvorba,
1984/04/27 - 1984/06/31   Linie - výtvarná tvorba,
1984/09/05 - 1984/10/28   Současní výtvarní umělci Liptova,
1985/04/26 - 1985/05/28   Jihočeští výtvarníci a architekti ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1985/10/08 - 1985/12/15   Česká kresba v boji proti válce a za mír,
1986   Mladí jihočeští výtvarní umělci a hosté,
1986/04/29 - 1986/06/29   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby,
1987/02/10 - 1987/03/28   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby,
1987/02/10 - 1987/03/28   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby,
1987/04/14 - 1987/06/14   František Mrázek,
1987/07/07 - 1987/08/09   Alexandr Dembo: Lotyšská SSR: Grafika,
1988/02/09 - 1988/05/15   Karel Štěch: Sociální grafika,
1989/01/10 - 1989/07/31   České umění 1. čtvrtiny 20. století,
1989/08/29 - 1989/09/30   Martin Martinček,