Státní tiskárna, n.p.

obec: Praha
adresa: Karmelitská 6, Praha 1, Malá Strana

poznámka:
závod 1