Severografia, n.p.

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
(1984), Bohuslav Tůma: Obrazy (Výstava k 75. jubileu autora)
1959, Květoslav Endrýs: Výbor z díla
1962, František Kaván a Českomoravská vysočina (Výtvarné Hlinecko)
1963, Obrazy a sklo Jana Kotíka
1963, Ludvík Kuba (Výtvarné Hlinecko 1963)
1963, Alois Metelák: Sklo z let 1924 - 1963
1964, Jan Preisler 1872 - 1918
1964, Jindřich Prucha (Výtvarné Hlinecko)
1966, Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika
1967, Dalibor Matouš
1967, Alois Metelák: Životní dílo: architektura, sklo, kresby
1969, Alois Metelák
1970, Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika (1966 - 1969)
1972, Quido Roman Kocian: Obrazy z dukelského bojiště
1973, Poselství krajinářovo (Vyprávění o Karlu Vikovi)
1973, Quido Roman Kocian: Málo známé obrazy
1974, Květa Kovářová: Výbor z díla
1974, Bohuslav Tůma: Obrazy
1975, Quido Kocian (1874 - 1928) (Výběr z díla)
1976, Natalie Hlubučková: Obrazy z domova a cest
1976, Václav Špála
1977, Josef Jíra
1977, Ladislav Karoušek: Obrazy, kresby, realizace
1977, Miroslav Pangrác; Sochy / obrazy
1977, Břetislav Benda: Výběr z díla
1977, Vladimír Linka
1977, Quido Roman Kocian: Málo známá díla
1977, Josef Němec: Obrazy z let 1937/1977
1977, Petr Tamchyna
1978, Josef Jíra: Portréty / figurální kompozice
1978, Vladimír Komárek: Obrazy z let 1945 - 1978
1978, Vladimír Komárek: Grafika 1958 - 1978
1978, Josef Wagner: Raná tvorba
1978, Jaroslav Klápště: Mostecké obrazy
1978, Jan Černý: Sochař, sklářský výtvarník
1978, Karel Šlenger: Obrazy z let 1932-1978
1979, Josef Jíra: Obrazy a grafika / 1969 - 1979
1979, Vladimír Komárek: Obrazy - Grafika
1979, Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977
1979, Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1979, František Kaván
1979, Stanislav Hanzík
1979, Václav Vozáb: Obrazy z let 1977-1979
1979, Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla
1979, Bohunka Waageová
1979, Miroslav Matouš: Obrazy z posledních let
1979, Alois Metelák: 60 let výtvarné práce
1979, Václav Pospíšil
1979, Vladimír Sobolevič
1979, Bohuslav Tůma
1980, Eva Bednářová: Ilustrace
1980, Josef Jíra: Obrazy - grafika
1980, Josef Wagner: Raná tvorba
1980, Věra Frömlová: Restaurátorské dílo
1980, Jiří Švengsbír
1980, Ellen Jilemnická: Plastiky
1980, Karel Hladík
1980, Josef Svoboda: Scénografické dílo
1981, Ladislav Karoušek: Obrazy
1981, Josef Šíma
1981, Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1981, Julius Mařák
1981, Václav Hollar: Lukasova sbírka
1981, V. A. Šrůtek (Lidový dům Praha - Vysočany)
1981, Oldřich Oplt
1982, Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy
1982, Josef Sudek: Cykly fotografií 2 (Praha)
1982, Zasloužilý umělec Jaroslav Chudomel: Pastely
1982, Ladislav Havlas: Intaglie - kameje
1982, Ladislav Karoušek
1982, Luděk Havelka: Medaille und Kleinplastik
1982, V. A. Šrůtek (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1982, Ladislav Karoušek
1982, Josef Němec: Obrazy z let 1942-1982
1982, Vladimír Otmar: Obrazy
1982, Vincent Hložník: Obrazy, pastely, grafika (Výběr z tvorby 1970-1980)
1983, Josef Jíra
1983, Josef Jíra: Obrazy z cest
1983, Vladimír Komárek
1983, Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938
1983, Rykr
1983, Josef Sudek: Cykly fotografií 1 (Okno mého ateliéru, Moje zahrádka, Zátiší, Poznámky, Portréty)
1983, Karel Vik (Mistr barevného dřevorytu)
1983, Zdenka Braunerová (1858 / 1934)
1983, Jan Provazník (1901 - 1978)
1983, Michal Vitanovský: Medaile, plakety, drobná plastika 1968 - 1983
1983, Zdenko Feyfar: Fotografie 1932-82
1983, Dalibor Matouš
1983, Josef Kilian: Obrazy a kresby. Výběr z díla z let 1943 - 1983
1983, Josef Kábrt: Obrazy, kresby, grafika
1983, Stanislav Holý: Kresby, grafika
1983, Karel Šlenger: Obrazy z let 1931-1980
1984, Josef Sudek: Cykly fotografií 3 (Kouzelná zahrádka, Vzpomínky)
1984, Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983
1984, Josef Váchal: Dílo
1984, Jindra Husáriková
1984, Jaroslava Solovjevová: Obrazy
1985, Josef Sudek: Cykly fotografií 4 (Krajiny)
1985, Ellen Jilemnická: Keramické plastiky
1986, Josef Jíra: Pražské a pařížské hospody
1986, Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1986, Josef Sudek: Cykly fotografií 5 (Kontrasty, Labyrinty)
1986, Stanislav Hanzík: Výběr z díla
1986, Ellen Jilemnická: Plastiky
1986, Jaroslav Cheben: Obrazy, kresby, grafika
1986, Miroslav Khol: Fotografie
1987, Josef Kaplický: Knižní grafika a kresby
1987, Vývoj života na Zemi (Stálá expozice obrazů Zdeňka Buriana)
1987, Tůma 1907 - 1943
1987, Jaroslav Kodejš: Šperky (1968 - 1985)
1988, Jiří Havel: Z Krkonoš až na konec světa
1989, Blanka Bohdanová: Oleje a kresby
1989, Jan Kutálek: Figurální keramika
1990, Radoslav Kratina: Objekty
1990, Jiří Sehnal
nedatováno, Josef Jíra: Pinturas / grabados
nedatováno, Rudolf Jurnikl
nedatováno, František Pečený
nedatováno, Adolf Matura
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961, Být či nebýt (Ke 40. výročí komunistické strany Československa)
1975, Chebská gotická plastika
1981, Pavel Ježek / Sklo, Eva Vlasáková / Kresby
1981, Eva Brodská: Tapiserie, Jan Brodský: Fotografie
1981, Milada Salabová, Jiří Salaba
1981, Jiroudek, Bradáček
1982, Ilustrátoři dětem
1982, Rudolf Svoboda, Jaroslav Chudomel (Plastika / pastely)
1983, Sudek, Svoboda: Komparace I
1983, Architektonická tvorba (35 let KPÚ Praha)
1983, Československé pamětní mince a medaile 1948-1983 (Nerealizované návrhy československých pamětních mincí)
1984, František Gross: Z malířské tvorby let 1930-1983; Ladislav Zívr: Ze sochařské tvorby let 1931-1980
1984, Český granát
1985, Jiří Rada: Obrazy a kresby; Mojmír Preclík: Plastiky
1986, Severočeští výtvarníci
1987, Žáci Fillovy školy (Obrazy, grafika, plastiky)
1987, Loutka a divadlo
1988, České zátiší 20. století
1988, Běla Suchá: Scénografia, scénické kostýmy, textilná tvorba; Jiří Suchý: Kresby, grafika, ilustrácie, koláže
1988, Architektonická konfrontace (40 let KPÚ Praha)
1988, Stavoprojekt Brno 1948-1988 (40 let architektonické tvorby Stavoprojektu)
1989, Jaroslav Feyfar, Zdenko Feyfar: Krkonoše
1989, Bohemia Glass Škrdlovice
1989, Orbis pictus neboli Svět v obrazích (Knihy a hry českých dětí v období mezi klasicismem a secesí ze sbírek UPM v Praze)
1989, Sklárna Lötz Kláštěrský Mlýn 1880-1940
1990, Skleněný inspiromat (Československé sklo z let 1955-1965)
nedatováno, Grafika v galeriích Díla-ČFVU
nedatováno, Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
nedatováno, Kolektiv severočeských výtvarníků
nedatováno, Keramika v galeriích Díla
nedatováno, Drobná plastika v galériích Díla-ČFVU
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1954, Lidé naší doby
1959, Litomyšl v kresbách Karla Vika
1963, Auguste Renoir
1963, Československá gobelínová tvorba
1965, Pieter Bruegel
1966, Vincent van Gogh
1966, Kratší než vzdech
1968, Jan Preisler
1968, Utrpení mladého Werthera
1968, Kulička
1970, Josef Mánes
1970, České sklo
1970, Fotografujeme
1970, Africké masky
1972, Umělecké kutilství
1972, Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
1973, Barevná fotografie pro každého
1976, Moderní bytový interiér
1977, Karel Vik (Poselství krajinářovo)
1977, Fotografujeme na černobílý film
1979, Vyvolávám a zvětšuji sám
1980, Pohledy na svět
1985, Severočeská grafika
1986, Ernst Gustav Doerell
1987, Joan Brehms
1987, Severočeské veduty
1987, Jiří Šlitr: Kresby
1988, Krajinomalba severních Čech
1988, Cínařství
1988, Umění subsaharské Afriky jako předmět uměleckého a badatelského zájmu
1989, Carl Croll
1989, František Tröster
1990, Koláže a hry
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1984, Sto školních let (Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích v Podkrkonoší 1884 - 1984)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno, Josef Lada: Konipásek
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno, Seznam vystavených prací
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1977, Nejskromnější umění (informace ze světa pohlednic - zima 1977)
1978, Nejskromnější umění (Informace ze světa pohlednic - podzim - zima)
1978, Nejskromnější umění (Informace ze světa pohlednic - jaro)
1983, Nejskromnější umění (informace ze světa pohlednic)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1988, Známky Jiřího Švengsbíra
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1990, Z kritických prací (1979-1980)
katalog nevýtvarný
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno, Výtvarné umění v Odeonu
soubor grafických listů
rok vydání, název (podnázev)
1958, Karel Vik: Na horách
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
1975, Návrh a bydlení 1975
1980, Návrh a bydlení 1980
1982, Návrh a bydlení 1982
1983, Návrh a bydlení 1983
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1980, Otakar Zemina: Obrazy, kresby, loutky
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1985, Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
1986, Galerie Roudnice