Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Královská akademie výtvarných umění)

osoba, narození
Nechleba Vratislav, 17. 6. 1885
Nejedlý Otakar, 14. 3. 1883
Wappers Gustav, 23. 8. 1803