Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Královská akademie výtvarných umění)

termín, název výstavy
1967/12/16 - 1968/01/07   Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst,