Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění)

termín, název výstavy
1970?   Jaroslava Severová,