Výstavná miestnosť KaSS Banská Štiavnica (Dom osvety 1/III)

termín, název výstavy
1978/12   Milan Augustín: Obrazy z rokov 1973-1978,