Praha

termín, název výstavy
  Alternativa,
1863   Carl Fridrich Lessing: Hus před hranicí,
1865   Jaroslav Čermák: Tři portréty knížecí rodiny černohorské,
1868   Bohuslav Schnirch: Plastika sv. Jiří,
1868   Obraz ruského genru,
1868   Ferule a staré rukopisy,
1868   Hyppolyte Flandrin: Vítězotah Kristův,
1868   Fotografie architektonických předmětů francouzských z cest Šmorance a Šulce, Výška a Linsbauera,
1868   Odlitky vypuklin, jakož i nákresů a fotografií z letohrádku Hvězda od Hofmeistra zhotovené,
1868   Josef Schulz: Nákresy k hodinám a koníkům na obrazy pro Uměleckou besedu,
1868   Giovanni Battista Piazetta: Rytiny, Barbieri: Ilustrované idyly Gessnerovy,
1871   Výstava soch Václava Levého a obrazů zvěčnělých umělců Al. Kosárka, Al. Bubáka, K. Svobody, G. Popeho, F. Kryšpína, Navrátila a obrazů Ajvazovského,
1872/03/03 - 1872/10/31   Stálá výstava,
1874   Jaroslav Čermák: Raněný Černohorec,
1878   Výstava kartonů Mánesových ve prospěch pomníku V. Levého,
1878   Výstava děl umělců domácích ve prospěech spolku sv. Lukáše,
1878   Výstava Svatojánská,
1879   Sbírka aquarellů, kreseb, studií z Dalmacie, Hercegoviny a Bosny Ant. Chittusiho,
1888/12/14 - 1889/01/06   1. vánoční výstava,
1890   2. vánoční výstava,
1891   3. vánoční výstava,
1891   Výstava členů UB na zemské jubilejní výstavě,
1895   Výstava památek besedních ve spolkovém oddělení ´Národopisné výstavy českoslovanské´,
1895/05/16 - 1895/09/28   Národopisná výstava českoslovanská 1895,
1898   Výstava děl Karla Purkyně,
1903   15. vánoční výstava,
1903/11/24 - 1903/12/24   16. vánoční výstava,
1906   17. vánoční výstava,
1907   18. vánoční výstava,
1907/04/18 - 1907/05/18   Výstava 8 Kunstausstellung,
1909   Émile Bernard,
1909   Výstava skizz,
1910   Julius Mařák,
1910/04/15 - 1910/05/15   Výstava výtvarného odboru UB,
1912   Jednota umělců výtvarných,
1914/05 - 1914/06   46. výstava S.V.U. Mánes,
1919   Nizozemská grafika,
1919   Dánská grafika,
1919   Polská grafika,
1922   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava,
1924   Výstava průmyslové propagandy, Expozice firmy Orion,
1925/10   Ruská knižní a volná grafika,
1929   Posmrtná výstava Richarda Laudy a Bedřicha Piskače,
1929   Richard Lauda: Grafické listy,
1934   Mezinárodní výstava humoru a karikatury,
1934/03/17 - 1934/04/04   Petr Maixner,
1937/10 - 1937/11   Jednota umělců výtvarných: 94. řádná členská výstava,
1938/10/23 - 1938/11/06   Výstava k aukci obrazů a soch věnovaných členy Jednoty umělců výtvarných Českému srdci ve prospěch českých hraničářů uprchlíků,
1938/12/03 - 1938/12/26   Jednota umělců výtvarných: 100. členská výstava,
1939   Výstava výtvarných umělkyň jihoslovanských, rumunských a česko-slovenských,
1939/06/22 - 1939/09/01   Loterní výstava Jednoty umělců výtvarných,
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům,
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům,
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům,
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943,
1943/11/24 - 1943/12/27   Jednota umělců výtvarných: Členská výstava (druhý díl),
1945/12/16 - 1946/01/31   Výstava životního uměleckého díla národního umělce architekta Dra. h.c. Dušana Jurkoviče,
1946   Malíř Karel Černý, Le peintre,
1947/02/05   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy,
1948/01   Večer Jiřího Ortena a Hanuše Bonna,
1948/04/09 - 1948/05/09   Současné britské malířství,
1949   Architektura Národů SSSR z dávné minulosti k výstavbě socialistického dneška,
1949   Tradice realismu v díle Vlastimila Rady,
1950   Sjezd Československého svazu mládeže (ČSM),
1950   II. kongres Mezinárodního svazu studentstva,
1951   Nová Čína,
1951/06/20 - 1951/08/26   Jednota umělců výtvarných: Výstava členů 1951,
1953/10   Výstava československo-sovětského přátelství,
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění,
1955/10/18 -   Česká krajina,
1955/10/20 -   Praha v grafice,
1956   Mozart ve výtvarném umění,
1957   III. pražský salón,
1959/10 - 1959/11   Jaroslav Jareš: Soubor díla,
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění,
1960/01   Pavel Kopáček: Skizzy z Polska,
1960/10   Jaroslav Novák,
1962/11/30 -   Skupina 58,
1963   Ivan Štěpán,
1965/06/07 - 1965/06/13   Mezinárodní symposium dějepisu umění,
1966/09/18 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika,
1966/5/20   Neznamé obrazy Pařížské školy,
1967/03   Hosté Hollaru,
1967/07/03-1967/07/07   9. světový kongres UIA,
1968   Ivan Dobroruka,
1968 - 1969   Padesát let československého malířství 1918 až 1968,
1968 - 1969   Karel Štoll: Výstava barevné divadelní fotografie,
1968/09 - 1968/11   50 let československého malířství 1918 - 1968,
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky,
1969   Alychymáže Ladislava Nováka,
1970   Jiří Drozd,
1970   Jan Vyčítal,
1970/01/05 -   Petr Petrovič Končalovskij,
1971   Užité umění Lotyšské SSR,
1972/10/19 - 1972/11/30   Marian Gadzalski: Koně,
1973   Edward Weston: USA,
1973/01/09   Tisková konference při 100. výročí narození Maxe Švabinského,
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února,
1973/11/20 - 1973/12/31   Knižní ilustrace z metropole NDR,
1974   Bradut Covaliu,
1974/07/04 - 1974/08/04   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce,
1974/12/12 - 1975/02/08   Ženy s kamerou II,
1975   Výstava k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (obrazy, sochy, grafika),
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1976   Revoluční a budovatelská grafika,
1976   Soutěž na návrh pomníku I. Š. Koněva,
1976   Soutěž na památník Slovenského národního povstání,
1976/03 - 1976/04   Žena v současné tvorbě, Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy,
1976/09 - 1976/10   Ochrana naší ekonomiky,
1976/11 - 1976/12   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva,
1977   10 let Lyry Pragensis,
1977/04/05 - 1977/05/20   Ukázky z restaurátorské činnosti Galerie hlavního města Prahy,
1977/05/31 - 1977/07/06   Rilský klášter,
1977/07/07 - 1977/08/14   Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce,
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu,
1978   Tomáš Bím: Obrazy, grafika,
1978/02 - 1978/05   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února,
1978/05/18   Tomáš Bím, Daniel Sodoma,
1978/06   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva v Havaně,
1978/07 - 1978/09   Současná česká krajinomalba a zátiší,
1978/10   Výsledek úkolové akce Praha,
1978/11 - 1979/01   Zemí přátel. Tvorba sovětských a československých výtvarných umělců,
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem,
1979/09 - 1979/10   Krajina v rumunském malířství,
1980   Umění Latinské Ameriky,
1980   Současná španělská grafika,
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1980/11/04 - 1980/11/23   Život a práce mladých,
1981   I. salon Mikrofóra,
1981/02/26 - 1981/03/26   Karel Štěch,
1982/01/21 - 1982/01/31   Olga Kondapaneni: Embossing a kresby,
1982/09 - 1982/10   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM. Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech,
1983   Jan Kuděla: Výstava filmových fotografií,
1983   Divadlo Na zábradlí ve fotografii Karla Meistera,
1983   Mária Oroszová,
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února,
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava,
1985   Kamil Wartha: Moderní architektura socialistické Prahy 1965 - 1984 ve fotografiích Kamila Warthy,
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1986/12/11 - 1986/12/12   Barokní umění a jeho význam v české kultuře,
1988/01/19 - 1988/02/14   Wiesław Garboliński: Výběr z malířské tvorby,
1989/08   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles,
1990   Václav Kříž: Obrazy,
1990/09   Na ostří nože,
1991   Karel Valter: Listy z náčrtníků,
1991   Súčasné slovenské výtvarné umenie,
1991   Česká fotografie v exilu,
1991   Székely László: Díszlettervezö kiállítasá,
1991/02 - 1991/03   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964,
1993   4 + 4,
1993   Ondřej Zahradníček: Český kód aneb o dobru a zlu,
1994   Jaroslav Huml: Svařovaná ocelová plastika,
1994/08/27-1994/09/22   Jenny Hladíková,
1995/07/03 - 1995/07/30   Kosmos Topos,
1996/03 - 1996/05   Lawrence Weiner: City Projects - Prague,
1996/08/26 - 1996/08/30   Andrew Herscher: Městské obscénosti: Kočovnická výstava pohlednic pražské periférie / Urban Obscenities: A Nomadic Postcard Exhibition of Peripheral Prague,
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985,
1998   1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín: Tělo a fotografie / Body and Photography,
1998/07/01 - 1998/07/31   Andrew Herscher: Ornament a zločin / Ornament and Crime,
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98,
1999   Architektonicko-konstrukční soutěž na vyhledání zhotovitele projektové dokumentace přemostění Vltavy na katastrálním území městských částí Suchdol/Sedlec - Bohnice/Čimice,
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968,
2000/05/02   Antonín Kratochvíl: Incognito,
2000/06/16 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega,
2001/06/27 17:00   Suma: K. Prášek,
2001/09/05 - 2001/10/30   III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts,
2002   Mizející Egypt,
2002/01/28 - 2002/03/22   Jaro Sýkora: Lidský příběh,
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika,
2003/03/17 - 2003/03/30   Současné lotyšské umění,
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague. 2. veletrh současného umění / 2th Contemporary Art Fair,
2004/03/19   57. aukce antikvariátu Prošek,
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague. 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair,
2004/10/31   55. aukce Antikvariátu dr. Prošek,
2005/05/25 - 2005/06/16   Konfrontační přehlídka děl mladých umělců: II. ročník,
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005,
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century,
2005/10/29 - 2005/11/17   Pražský divadelní festival německého jazyka,
2005/11/07 - 2005/11/10   Dni Dominika Tatarku,
2005/11/07 - 2005/12/04   Práce žáků ZUŠ Ch. G. Masarykové,
2006/01/26 - 2006/02/05   13. dny evropského filmu,
2006/03/24 - 2006/03/31   Febiofest 2006: 13. mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa,
2006/04/08 - 2006/09/30   3x do Troje za jedny peníze!,
2006/05/14 - 2006/05/17   CANSO 10th AGN & CEO Conference,
2006/05/26   Nejsme pokusnými králíky doktora Ratha - protestní akce,
2006/jaro   Jiří Kolář ze sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových,
2007   Signály Borisa Kudličku,
2007/03/22 - 2007/04/29   Tatry v umění,
2007/06/20 - 2007/09/30   Sculpture Grande Prague 07,
2008/08/14   Pochod plagiátorů. Symbolické připomenutí fiktivního projektu z počátku 70. let,
2008/09/25 - 2008/10/15   Tina B. 2008,
2009   Imogen Cunninghamová: Horizonty: Fotografie z let 1906 - 1976,
2009   Česká krajina,
2009/10/08 - 2009/10/15   Tina B. 2009,
2009/10/29 - 2009/11/23   My jsme to nevzdali - Příběhy 20. století,
2010/03/01 - 2010/03/25   Literatura 2010 - Březnový festival knihy o umění,
2010/03/18 -   34. salon,
2010/08/17 - 2010/08/20   736 km,
2010/10/07 - 2010/10/25   Tina b. 2010 - Festival současného umění Praha,
2010/10/10   3. aukce,
2010/10/15 - 2010/10/24   4+4 dny v pohybu / 15. mezinárodní festival současného umění,
2010/11/26   86. aukce antikvariátu Prošek,
2010/11/27   Umění a starožitnosti,
2010/12   Aukce Meissner - Neumann,
2010/12/05   Aukce Galerie Art Praha,
2011   Umění v metru,
2011/03/04   87. aukce antikvariátu Prošek,
2011/04   Den Země (duben 2011),
2011/05/19 - 2011/05/28   Street for Art,
2011/05/21   Umění a starožitnosti,
2011/05/27   88. aukce antikvariátu Prošek,
2011/05/27 - 2011/06/10   Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí vám i lidem ve vašem okolí,
2011/06/16 - 2011/06/26   Pražské quadriennale / Prague Quadriennale 2011,
2011/10   Festival Fotograf: Nekonečné čekání - fotografie 80. let,
2011/10/16   97. aukce,
2011/10/20 - 2011/11/13   Tina b. 2011 Festival současného umění,
2012/09/11   Jindřich Štreit: Tichá nemoc,
2013/03/24   Aukce 1/2013,
2015/09/25 - 2015/09/27   Lustr: Festival ilustrace 2015,
2017/10/09   Cloud Bushes: Perticipativní akce skupiny Eeefff,
2018/09/04 - 2018/10/01   Sochy na Václaváku,
2019/05/14   Pop-up Origoo #2,
2019/05/29 - 2019/09/30   m3: Umění v prostoru,
neuvedeno   Friedl Dicker - Brandeisová: Život pro umění a ponaučení,
neuvedeno   Eugen Weidlich: Grafika,
neuvedeno   Nguyen Phan Chánh: Malba na hedvábí,
neuvedeno   Ota Holas: Obrazy z cest po SSSR,
Třešňový den Spolku Pohodlí   Třešňový den Spolku Pohodlí,