Galerie moderního umění

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1990   František Tichý: Kresby, grafika
1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace
1991   František Hodonský: Obrazy
1991   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby
1992   Richard Konvička: Obrazy a kresby
1993   Jan Smetana: Kresby
1993   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby
1993   Olbram Zoubek: Plastiky a reliéfní tisky
1994   Václav Stratil
1995   František Muzika: Kresby, grafika
1995   Jaromír Brabenec: Obálky / Envelopes, Blahopřání / Congratulations, Causa finalis (Projekty z let 1985 - 1995)
1995   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
1996   Dalibor Chatrný (Á deux mains 1995 - 1996)
1996   Jiří John: Grafika
1996   Jan Měřička: Grafika
1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
1998   Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby
1998   Ludvík Vašina: Výběr z tvorby
1999   František Krebs: Kresby
1999   Dana Sokolová: Obrazy
2000   Irena Jůzová: Vysílač
2000   Jan Trampota: Krajina zahrada
2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (Linoryty, koláře, fotografie, papírové plastiky, deníčky, tapety, práce pro ZOO, 1981 - 2001)
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
2001   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2001   Vojtěch Preissig: Grafika
2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2002   František Štorek
2002   František Dörfl
2002   Štěpán Málek: Kovový program
2002   Antonín Hudeček
2003   Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase
2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
2003   Pavel Doskočil: Sochy a objekty
2003   Bořivoj Borovský: Obrazy
2003   Václav Radimský
2004   Bohumil Kubišta (Sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni)
2004   Michal Gabriel: Sochy
2004   Alois Wachsman ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2004   Jindřich Prucha
2005   Ellen Jilemnická: Sochy
2005   Otakar Nejedlý
2005   Alena Kučerová: Grafika
2006   Michael Rittstein: Moje kytara Něžnělka
2006   Čestmír Suška: Sochy
2006   Jan Kubíček: Grafika
2006   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936
2006   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Václav Rabas
2007   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2007   Jiří Beránek: Střepy
2007   Vladimír Boudník ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2007   František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2007   Jan Steklík: Umění hry
2008   Otakar Kubín - Coubine
2008   Vladimír Preclík: Dar Královéhradeckému kraji
2008   Karel Nepraš
2008   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé
2008   Zastavení s Věrou Janouškovou
2009   Jaroslav Róna: Za naším světem
2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby (Výstava ke 100. výročí umělcova narození)
2009   Jiří Kačer: Kameny
2009   Jan Zrzavý
2010   Kamil Lhoták
2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2010   Jaroslav Panuška
2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
2011   Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky
2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
2011   Josef Šíma: Paříž
2012   Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce
2012   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
2013   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
2013   Jiří Samek: Grafika
2013   Tomáš Císařovský: Tady a tam
2017   Jiří Kornatovský: Style declarative
2017   Aleš Lamr: Stručná retrospektiva
2017   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB
2017   Zorka Ságlová: Retrospektiva
2018   Jindřich Vlček (1885-1968): Malíř ruských legií (Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové očima malíře Jindřicha Vlčka)
2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011
2018   Otakar Slavík: Radost z malby
2020   Nekousavě kousati (Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji)
2020   Petra Malinová: Z úcty k hlíně
2020   Dalibor Bača: Za kulisou
2020   Matyáš Chochola: Dějiny lidstva
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1998   Annegret Heinl: Kresby a objekty, Jan Steklík: Kresby, koláž a objekty, Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika a objekty
2001   Magie barev
2002   Prošli Hradcem Králové
2003   Ornament v současném umění
2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2006   Zátiší
2008   Světla měst a noční chodci
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Příběh utrpení a nadějí člověka
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009   Hráči
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   Václav Boštík, Robert Hliněnský
2010   Grafika symbolistů
2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2012   František Kupka, Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914-1918)
2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Práce, práce
2013   Velké ticho
2014   Příběh utrpení a nadějí člověka
2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2017   Příběh dne/s/ (Současná česká figurální malba)
2018   Energie prvotní čáry (Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění)
2018   12/15 dnes
2019   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section
2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
2020   Křížová cesta 21. století
2020   Stations of the Cross
2020   Minulé století (Dvacet osobností)
2020   Posledních padesát let
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1972   Antonín Hudeček
1990   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, ilustrace 1925-1986
1990   František Tichý: Kresby, grafika
1991   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby
1991   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let
1991   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace
1991   Obrazy, kresby a plastiky 19. století z vlastních sbírek
1991   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby
1991   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991   František Hodonský: Obrazy
1991   Jan Koblasa: Plastiky a obrazy
1991   Libuše Benešová: Textilní návrhy
1991   Libuše Benešová: Textilní návrhy
1992   Ladislav Novák: Alchymáže
1992   SČUG Hollar: Výstava grafiky
1992   Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby
1992   Hapestetika (Sochy, plastiky, objekty)
1992   Oldřich Tlustoš: Medaile a plakety
1992   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
1992   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby
1992   Richard Konvička: Obrazy a kresby
1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby
1993   Olaf Hanel: Objekty, kresby
1993   Josef Gočár a Hradec Králové
1993   Olbram Zoubek: Plastiky
1993   Zdeněk Sigmund: Obrazy s posledních let
1994   František Ronovský
1994   Jan Smetana: Kresby
1994   Karel Holan: Praha je Praha
1994   Václav Stratil: Nové kresby
1994   Jakub Schikaneder: Z malířské tvorby
1994   Vojtěch Adamec: Sochařská tvorba
1994   Jaroslav Mrva: Obrazy
1995   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby
1995   Stanislav Kolíbal: 1988 - 1995
1995   František Muzika: Kresby, grafika
1995   Dosahy (2x3 pozice současného rakouského výtvarného umění)
1996   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
1996   Jiří Valoch: Texty
1996   Milan Langer: Muž v jiné imaginaci
1996   Milan Knížák: Nový ráj
1996   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu
1996   Jiří John: Grafika
1996   Zdeněk Kolářský: Výběr z díla
1997   Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby
1997   Dalibor Chatrný: Kresby pro dvě ruce z let 1995 - 1996
1997   Obrazy, kresby z depozitářů galerie
1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
1997   Vincenc Beneš: Kresby z let 1910 - 1913
1997   Česká grafika 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
1997   Výtvarná skupina Tolerance ´95
1998   Miroslav Pošvic: Grafika
1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
1998   České výtvarné umění 20. století
1999   Přírůstky sbírek z let 1994 - 1998
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
1999   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, grafické cykly)
1999   Petr Jochmann: Živočich
1999   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912)
1999   Dana Sokolová: Obrazy
1999   František Krebs: Kresby
2000   Současná česká serigrafie
2000   Jan Křížek: Kresby, plastiky
2000   Pavel Roučka: Kolik barev tolik figur (Obrazy, kresby, grafika)
2000   Miloslav Chlupáč: Sochy, kresby, obrazy
2000   Jan Trampota: Krajina zahrada
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
2001   Magie Barev
2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (Linoryty, koláře, fotografie, papírové plastiky, deníčky, tapety, práce pro ZOO, 1981 - 2001)
2001   Vojtěch Preissig: Grafika
2001   Antonín Slavíček
2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
2001   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2002   Prošli Hradcem Králové
2002   Hyperrealismus
2002   František Dörfl
2002   František Štorek
2002   Antonín Hudeček
2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2003   Bořivoj Borovský: Obrazy
2003   Jánuš Kubíček: Obrazy, kresby, grafika
2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
2003   Václav Radimský
2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2003   Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase
2004   Jindřich Prucha
2004   Bohumil Kubišta
2004   Co nového ve sbírkách? (Přírůstky z let 1999 - 2003)
2005   Stopy zápasu (Gesto a exprese)
2005   Ellen Jilemnická: Sochy
2006   Kvalitní řešení (Socha a objekt v současném českém umění)
2006   Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2006   Zátiší
2006   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Čestmír Suška: Sochy
2007   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2008   Věra Janoušková: Barevná zastavení
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   Kamil Lhoták (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji)
2010   Slovenská grafika 20.století ze sbírek Středoslovenské galerie v Bánské Bystrici
2010   Václav Boštík, Robert Hliněnský
2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (3. část .-- jazyk geometrie)
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1962   Vlastimil Beneš: Obrazy
1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
1990   Vladimír Suchánek: Grafika
1990   František Tichý: Kresby, grafika
1991   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let
1991   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby
1991   Jan Koblasa: Plastiky, obrazy
1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace (k 100. výročí autorova narození)
1991   Libuše Benešová - Linhartová: Textilní návrhy
1992   Richard Konvička (Galerie moderního umění)
1992   Aleš Lamr: Výběr díla (Galerie moderního umění v Hradci Králové, 30. ledna)
1992   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
1992   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby
1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby
1993   Olaf Hanel: Obrazy, objekty
1993   Rudolf Němec: Obrazy, kresby
1993   Zdeněk Sigmund: Obrazy z posledních let
1993   Rudolf Němec: Obrazy a kresby
1994   Vojtěch Adamec: Sochařská tvorba
1994   Pavel Nešleha (obrazy, kresby, objekty)
1994   Karel Holan: Praha je Praha
1994   Jaroslav Šerých: Sursum corda II / Vzhůru srdce (obrazy, měděné desky)
1994   Jakub Schikaneder: Z malířské tvorby
1994   Jan Smetana: Kresby
1994   Václav Stratil: Nové kresby
1995   Ladislav Novák: Retrospektiva
1995   Stanislav Kolíbal: 1988 - 1995
1995   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby
1995   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
1995   Rudolf Adámek: Životní dílo
1996   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu
1996   Jiří John: Grafika
1996   Svatopluk Benýšek: Obrazy, kresby (k životnímu jubileu)
1996   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
1996   Milan Knížák: Nový ráj (Design a móda)
1996   Jiří Ščerbakov: Zahrady (ručně malované)
1997   Vincenc Beneš: Kresby z let 1910 - 1913
1997   Ivan Komárek: Pocta manýrismu
1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
1997   Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby
1998   Aleš Veselý: Obsese, utopie, realita
1998   Kamila Ženatá: Obrazy
1998   Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby
1998   Miroslav Pošvic: Grafika
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
1999   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, grafické cykly)
1999   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912)
1999   Dana Sokolová: Obrazy
1999   Petr Jochmann: Živočich
1999   František Krebs: Kresby
2000   Miloslav Chlupáč: Sochy, kresby, obrazy
2000   Irena Jůzová: Vysílač
2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (linoryty - koláže - fotografie - papírové plastiky - deníčky - tapety - 1981 - 2001)
2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
2001   Jiří John: Kresby
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
2001   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2001   Antonín Slavíček
2001   Vojtěch Preissig: Grafika
2002   Ivan Ouhel 1999 - 2002
2002   Štěpán Málek: Kovový program
2002   František Dörfl
2002   Antonín Hudeček
2003   Zadem k nekonečnu
2003   Bořivoj Borovský: Obrazy
2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
2003   Pavel Doskočil: Sochy a objekty
2003   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika
2004   Alois Wachsman (ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2004   Michal Gabriel: Sochy
2004   Jindřich Prucha (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2005   Eva Janošková: Práce z 60. až 90. let
2005   Alena Kučerová: Grafika
2005   Ellen Jilemnická: Sochy
2005   Otakar Nejedlý (z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2006   Jan Kubíček: Grafika
2006   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936
2006   Čestmír Suška: Sochy
2006   Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2007   Jaroslava Severová: Digitální tisky a světelné objekty
2007   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2007   Václav Špála
2007   František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění V Hradci Králové
2007   Jiří Beránek: Sochy
2007   Jan Steklík: Umění hry
2007   Emil Artur Pittermann Longen (slavnostní ukončení výstavy + divadelní představení)
2008   Věra Janoušková: Barevná zastavení
2008   Karel Nepraš: Česká krajina
2008   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé
2008   Otakar Kubín - Coubine (z cyklu moderní česká krajinomalba)
2009   Jiří Kačer: Kameny
2009   František Kupka - Čech, Francouz, Evropan
2010   Jaroslav Panuška
2010   Kamil Lhoták
2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji)
2011   Josef Šíma: Paříž
2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
2011   Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce
2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
2011   Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky
2012   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
2013   Samek: Grafika
2013   Tomáš Císařovský: Tady a tam
2013   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
2016   Mikuláš Medek, Portrét Jiřiny Haukové, 1967
2017   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB
2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
2017   Jiří Kornatovský: Style declarative
2017   The Dawn of Zdeněk Sklenář (Prints 1934-1985)
2017   Zorka Ságlová: Retrospektiva
2018   Vladimír Preclík: Podoby české moderny (slavnostní otevření nové expozice)
2018   Otakar Slavík: Radost z malby
2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011
2019   Vladimír Preclík: Blíž k fantazii než k realitě (Výběr z díla Vladimíra Preclíka ze 60. a 70. let 20. století)
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
2020   Dalibor Bača: Za kulisou
nedatováno   Karel Hladík: Sochařské dílo
neuveden   Karel Hladík: Sochařské dílo
kniha
rok vydání, název (podnázev)
2002   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu (Dílo 1968 - 2002)
2020   Vůně úspěchu
2020   Galerie moderní (č)umění
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
2018   Na bojištích I. světové války
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Mira Antonović, Jan Činčera: Papíry, papírové objekty
1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
2000   Současná česká serigrafie
2004   Tschechische Künstler zum eintritt in die EU (Bilder skulpturen fotografien)
2004   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2005   Stopy zápasu - gesto a exprese
2006   Zátiší
2007   Abstrakce první poloviny 20. století se sbírek Galerie hlavního města Prahy
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2008   Světla měst a noční chodci
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (1. část - Struktura a exprese)
2009   Hráči
2009   Co nového ve sbírkách? Přírůstky z let 2004 - 2008
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (3. část - Jazyk geometrie)
2010   Slovenská grafika 20.století ze sbírek Středoslovenské galerie v Bánské Bystrici
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2011   Údolí neklidu (Surrealismus a jeho vlivy ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   František Kupka, Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914-1918)
2012   Neklidem k lidem (Náboženské motivy a krajiny 19. století ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20.století)
2013   Velké ticho
2013   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2014   České výtvarné umění 19. století (Portrét a krajina ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel)
2017   Příběh dne/s/ / The Story of /To/day (Současná česká figurální malba / Contemporary Czech Figural Painting)
2017   Květy touhy a zla (ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2018   Jindřich Vlček (1885-1968), malíř ruských legií, Energie prvotní čáry
2018   Paříž krásná a inspirující
2018   12/15 dnes
2019   Milan Langer: Transformer & Victory Nox Art Division Team (Klidným nehýbat / Quieta non Movere)
2019   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section
2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
2020   Čtyři patra umění (Dernisáž stálé expozice & čtyři vernisáže)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2011   Jan Koblasa (Mozaika - květen 2011, III. patro )
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Stavební úpravy (Galerie moderního umění)
program
rok vydání, název (podnázev)
1992   Galerie výtvarného umění v Hradci Králové (červenec - srpen 1992)
1992/02   České výtvarné umění 20. století. Aleš Lamr: Výběr z díla. Rembrandt. Francouzské malířství 19. století (Galerie moderního umění v Hradci Králové)
1995   Galerie moderního umění v Hradci Králové (září 1995)
2016   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2016)
2016   Galerie moderního umění v Hradci Králové (Otevření budovy Galerie moderního umění)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (1/2 2017)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2017)
2018   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2018)
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2011   Bohumil Kubišta (Mozaika - duben 2011, 1. patro)
2013   Bedřich Dlouhý * 2. srpna 1932 Plzni (Mozaika - dílo měsíce)
pracovní sešit
rok vydání, název (podnázev)
2016   Pracovní listy nejen pro děti (Vzduchotechnika)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2020   Dalibor Bača: Za kulisou / Behind the Scenes
nedatováno   Galerie Vladimíra Preclíka
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2020   O budově