Galerie moderního umění

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1991   Josef Šíma: kresby, grafika, ilustrace
1991   František Hodonský: Obrazy
1991   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby
1992   Richard Konvička: Obrazy a kresby
1993   Jan Smetana: Kresby
1993   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby
1993   Olbram Zoubek: Plastiky a reliéfní tisky
1994   Václav Stratil
1995   František Muzika: Kresby, grafika
1995   Jaromír Brabenec: Obálky / Envelopes, Blahopřání / Congratulations, Causa finalis (Projekty z let 1985 - 1995)
1995   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
1996   Dalibor Chatrný (Á deux mains 1995 - 1996)
1996   Jiří John: Grafika
1996   Jan Měřička: Grafika
1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
1998   Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby
1998   Ludvík Vašina: Výběr z tvorby
1999   František Krebs: Kresby
1999   Dana Sokolová: Obrazy
2000   Irena Jůzová: Vysílač
2000   Jan Trampota: Krajina zahrada
2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (Linoryty, koláře, fotografie, papírové plastiky, deníčky, tapety, práce pro ZOO, 1981 - 2001)
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
2001   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2001   Vojtěch Preissig: Grafika
2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2002   František Štorek
2002   František Dörfl
2002   Štěpán Málek: Kovový program
2002   Antonín Hudeček
2003   Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase
2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
2003   Pavel Doskočil: Sochy a objekty
2003   Bořivoj Borovský: Obrazy
2003   Václav Radimský
2004   Bohumil Kubišta (Sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni)
2004   Michal Gabriel: Sochy
2004   Alois Wachsman ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2004   Jindřich Prucha
2005   Ellen Jilemnická: Sochy
2005   Otakar Nejedlý
2005   Alena Kučerová: Grafika
2006   Michael Rittstein: Moje kytara Něžnělka
2006   Čestmír Suška: Sochy
2006   Jan Kubíček: Grafika
2006   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936
2006   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Václav Rabas
2007   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2007   Jiří Beránek: Střepy
2007   Vladimír Boudník ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2007   František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2007   Jan Steklík: Umění hry
2008   Otakar Kubín - Coubine
2008   Vladimír Preclík: Dar Královéhradeckému kraji
2008   Karel Nepraš
2008   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé
2008   Zastavení s Věrou Janouškovou
2009   Jaroslav Róna: Za naším světem
2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby (Výstava ke 100. výročí umělcova narození)
2009   Jiří Kačer: Kameny
2009   Jan Zrzavý
2010   Kamil Lhoták
2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2010   Jaroslav Panuška
2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
2011   Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky
2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
2011   Josef Šíma: Paříž
2012   Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce
2012   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
2013   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
2013   Jiří Samek: Grafika
2013   Tomáš Císařovský: Tady a tam
2017   Jiří Kornatovský: Style declarative
2017   Aleš Lamr: Stručná retrospektiva
2017   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB
2017   Zorka Ságlová: Retrospektiva
2018   Jindřich Vlček (1885-1968): Malíř ruských legií (Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové očima malíře Jindřicha Vlčka)
2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011
2018   Otakar Slavík: Radost z malby
2020   Nekousavě kousati (Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji)
2020   Petra Malinová: Z úcty k hlíně
2020   Dalibor Bača: Za kulisou
2020   Matyáš Chochola: Dějiny lidstva
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1998   Annegret Heinl: Kresby a objekty, Jan Steklík: Kresby, koláž a objekty, Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika a objekty
2001   Magie barev
2002   Prošli Hradcem Králové
2003   Ornament v současném umění
2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2006   Zátiší
2008   Světla měst a noční chodci
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Příběh utrpení a nadějí člověka
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009   Hráči
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   Václav Boštík, Robert Hliněnský
2010   Grafika symbolistů
2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2012   František Kupka, Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914-1918)
2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Práce, práce
2013   Velké ticho
2014   Příběh utrpení a nadějí člověka
2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2017   Příběh dne/s/ (Současná česká figurální malba)
2018   Energie prvotní čáry (Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění)
2018   12/15 dnes
2019   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section
2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
2020   Křížová cesta 21. století
2020   Stations of the Cross
plakát
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1962   Vlastimil Beneš: Obrazy
1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
1990   Vladimír Suchánek: Grafika
1990   František Tichý: Kresby, grafika
1991   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby
1991   Jan Koblasa: Plastiky, obrazy
1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace (k 100. výročí autorova narození)
1991   Libuše Benešová - Linhartová: Textilní návrhy
1992   Richard Konvička (Galerie moderního umění)
1992   Aleš Lamr: Výběr díla (Galerie moderního umění v Hradci Králové, 30. ledna)
1992   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
1992   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby
1993   Olaf Hanel: Obrazy, objekty
1993   Rudolf Němec: Obrazy, kresby
1993   Zdeněk Sigmund: Obrazy z posledních let
1993   Rudolf Němec: Obrazy a kresby
1994   Vojtěch Adamec: Sochařská tvorba
1994   Pavel Nešleha (obrazy, kresby, objekty)
1994   Karel Holan: Praha je Praha
1994   Jaroslav Šerých: Sursum corda II / Vzhůru srdce (obrazy, měděné desky)
1994   Jakub Schikaneder: Z malířské tvorby
1994   Jan Smetana: Kresby
1994   Václav Stratil: Nové kresby
1995   Ladislav Novák: Retrospektiva
1995   Stanislav Kolíbal: 1988 - 1995
1995   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby
1995   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
1995   Rudolf Adámek: Životní dílo
1996   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu
1996   Jiří John: Grafika
1996   Svatopluk Benýšek: Obrazy, kresby (k životnímu jubileu)
1996   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
1996   Milan Knížák: Nový ráj (Design a móda)
1996   Jiří Ščerbakov: Zahrady (ručně malované)
1997   Vincenc Beneš: Kresby z let 1910 - 1913
1997   Ivan Komárek: Pocta manýrismu
1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
1997   Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby
1998   Aleš Veselý: Obsese, utopie, realita
1998   Kamila Ženatá: Obrazy
1998   Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
1999   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, grafické cykly)
1999   Hanuš Schwaiger: 1854 - 1912
1999   Dana Sokolová: Obrazy
1999   Petr Jochmann: Živočich
2000   Miloslav Chlupáč: Sochy, kresby, obrazy
2000   Irena Jůzová: Vysílač
2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
2001   Jiří John: Kresby
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
2001   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2001   Antonín Slavíček
2001   Vojtěch Preissig: Grafika
2002   Ivan Ouhel 1999 - 2002
2002   Štěpán Málek: Kovový program
2002   František Dörfl
2002   Antonín Hudeček
2003   Zadem k nekonečnu
2003   Bořivoj Borovský: Obrazy
2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
2003   Pavel Doskočil: Sochy a objekty
2004   Alois Wachsman (ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2004   Michal Gabriel: Sochy
2004   Jindřich Prucha (z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2005   Eva Janošková: Práce z 60. až 90. let
2005   Alena Kučerová: Grafika
2005   Ellen Jilemnická: Sochy
2005   Otakar Nejedlý (z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2006   Jan Kubíček: Grafika
2006   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936
2006   Čestmír Suška: Sochy
2006   Václav Rabas (z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2007   Jaroslava Severová: Digitální tisky a světelné objekty
2007   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2007   Václav Špála
2007   František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění V Hradci Králové
2007   Jiří Beránek: Sochy
2007   Jan Steklík: Umění hry
2007   Emil Artur Pittermann Longen (slavnostní ukončení výstavy + divadelní představení)
2008   Věra Janoušková: Barevná zastavení
2008   Karel Nepraš: Česká krajina
2008   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé
2009   Jiří Kačer: Kameny
2010   Jaroslav Panuška
2010   Kamil Lhoták
2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2011   Josef Šíma: Paříž
2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
2011   Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce
2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
2012   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
2013   Samek: Grafika
2013   Tomáš Cisařovský: Tady a tam
2013   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
2017   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB
2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
2017   Jiří Kornatovský: Style declarative
2017   The Dawn of Zdeněk Sklenář (Prints 1934-1985)
2017   Svítání Zdeňka Sklenáře (Grafické dílo 1934 - 1985)
2018   Vladimír Preclík: Podoby české moderny (slavnostní otevření nové expozice)
2018   Otakar Slavík: Radost z malby
2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011
2019   Vladimír Preclík: Blíž k fantazii než k realitě (Výběr z díla Vladimíra Preclíka ze 60. a 70. let 20. století)
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
2020   Dalibor Bača: Za kulisou
nedatováno   Karel Hladík: Sochařské dílo
neuveden   Karel Hladík: Sochařské dílo
kniha
rok vydání, název (podnázev)
2002   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu (Dílo 1968 - 2002)
2020   Vůně úspěchu
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
2018   Na bojištích I. světové války
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   České výtvarné umění 20. století. Aleš Lamr: Výběr z díla. Rembrandt. Francouzské malířství 19. století (Galerie moderního umění v Hradci Králové)
1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
2000   Současná česká serigrafie
2004   Tschechische Künstler zum eintritt in die EU (Bilder skulpturen fotografien)
2004   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2005   Stopy zápasu - gesto a exprese
2006   Zátiší
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2008   Světla měst a noční chodci
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (1. část - Struktura a exprese)
2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (3. část - Jazyk geometrie)
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2011   Údolí neklidu (Surrealismus a jeho vlivy ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   František Kupka, Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914-1918)
2012   Neklidem k lidem (Náboženské motivy a krajiny 19. století ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2013   Velké ticho
2014   České výtvarné umění 19. století (Portrét a krajina ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel)
2017   Příběh dne/s/ / The Story of /To/day (Současná česká figurální malba / Contemporary Czech Figural Painting)
2017   Květy touhy a zla (ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2018   Jindřich Vlček (1885-1968), malíř ruských legií, Energie prvotní čáry
2018   Paříž krásná a inspirující
2018   12/15 dnes
2019   Milan Langer: Transformer & Victory Nox Art Division Team (Klidným nehýbat / Quieta non Movere)
2019   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section
2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
2020   Čtyři patra umění
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2011   Jan Koblasa (Mozaika - květen 2011, III. patro )
program
rok vydání, název (podnázev)
2016   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2016)
2016   Galerie moderního umění v Hradci Králové (Otevření budovy Galerie moderního umění)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (1/2 2017)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2017)
2018   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2018)
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2011   Bohumil Kubišta (Mozaika - duben 2011, 1. patro)
2013   Bedřich Dlouhý * 2. srpna 1932 Plzni (Mozaika - dílo měsíce)
pracovní sešit
rok vydání, název (podnázev)
2016   Pracovní listy nejen pro děti (Vzduchotechnika)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie Vladimíra Preclíka
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2020   O budově