Církev československá husitská

obec: Praha
adresa: Wuchterlova 5
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.
V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a Ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s Diecézní radou. V čele sboru stojí farář nebo administrátor a Rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.
VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, ThD. (2009)
Církev československá husitská má 295 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Církev československá husitská

termín   název výstavy, místo konání
1990/08/09 - 1990/08/29   Rostislava Fečová: Textil, Jiří Kornatovský: Obrazy, Kostel svatého Mikuláše (Chrám církve československé husitské u sv. Mikuláše), Praha

Církev československá husitská

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   František Bílek v Církvi československé husitské
  2011   Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské (k 70. výročí úmrtí umělce)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Život a dílo Františka Bílka (Sympozium Bílek)
  2012   Víra a umění Františka Bílka (Sborník projevů pronesených na konferenci k 70. výročí úmrtí umělce)
  2018   Sbory Církve československé hisitské (architektonické dědictví našich regionů)

Církev československá husitská

osoba   narození rok od - do, poznámka
Procházková Michaela   1950     ???? - ????, farářka v Říčanech