Otto František Babler

kniha
rok vydání, název (podnázev)
1927   Marie po poli kráčela... (Knížka lidové mystiky)
1927   Strom ze srdce (Písně o Kristu)
1928   Knížka o slunečnici
1928   Z věčných pokladnic poesie německé
1928   Ballada o babce Horalčické, o dětech a o zářivém chlévu za všemi stojícím
1928   Acassin a Nicoletta (Starofrancouská povídka)
1928   Balada o babce horalčické
1929   Knížka o rybách
1930   Slovanské legendy (Třetí knížka lidové mystiky)
1931   Básně
1932   Srbské legendy
1932   Básně o Ate
1932   Legendy ukrajinské
1933   Vůl a oslík (Vánoční hra pro loutkové divadlo)
1933   Kvítka zeleného ostrova (Pověsti o irských Světcích)
1933   Slovinské romance a balady (Ze sbírky Štrekeljovy)
1934   Svaté obrázky z Čech
1935   Báječná zvířata (obludy a nestvůry)
1935   Deník
1935   Pověsti sladké Francie
1936   Křížová cesta
1936   Dětské legendy
1937   Judit
1937   Píseň o snu Olava Aastesona
1937   Zvuky přírody
1938   Průpovědi poutníků cherubínských
1938   Mluva věcí
1938   Ohař nebeský
1938   Pod hradbami athénskými
1939   Kain (Hra o jednom dějství)
1940   Antifony hymny a sekvence (ze IV. až XIX. století)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1948   Prodavač kalendářů a chodec
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1930   Němá tvář
1937   Ve svátek svatého Cyrila a Metoděje