KC Zahrada

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha 4
adresa: Malenická 1784/2, Praha 4-Chodov
PSČ: 148 00
tel.: +420 271 910 246
e-mail: zahrada@kczahrada.cz
www: www.kczahrada.cz