Galerie PRE

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2005   Bob Hochman: Sylfy - lásky letních nocí
2005   Emanuel Ranný: Sonety z Vysočiny (obrazy, grafika)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Aleš Knotek: Obrazy, Ivan Král: Fotografie
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   Ivan Novosad: Symbol, světlo a pohyb v obrazech