Dům č.p. 11

osoba, narození
Pluhař Josef, 11. 10. 1857
Vobořil Jan, 26. 1. 1848