Ústav ekonomiky a řízení lesního hospodářství

osoba, narození
Bartuněk Jiří, 21. 2. 1933