Oblastná galéria

instituce, obec, adresa
Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Dolná 8 - Bethlenov dom