Byňov

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Byňov
adresa: _