Výzkumný ústav užitkového skla

osoba, narození
Kochrda Josef, 29. 3. 1939
Švestková Eva, 23. 2. 1945