Výzkumný ústav užitkového skla

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Nový Bor (Česká Lípa)
adresa: _