Osvětová Beseda Čejetice

osoba, narození
Novák Josef, 24. 9. 1918