Výzkumný ústav vývoje architektury

osoba, narození
Kuča Otakar, 13. 10. 1927
Urbánek František, 3. 2. 1927