Check Point Charlie Museum

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Berlín (Berlin)
adresa: _