kronikář města Znojma

osoba, narození
Daněk Jan, 12. 5. 1904