Městská knihovna Praha

termín, název výstavy, místo konání
1943/02/28 - 1943/03/28   Dr. F. X. Harlas: Výstava kreseb, obrazů a literárních prací / Ausstellung von zeichnungen, bildern und literar werke, Městská knihovna Praha, Praha
1944/04/15 - 1944/05/06   František Kučera, Městská knihovna Praha, Praha
1944/06/05 - 1944/06/30   Malíř Jaromír Hlavsa, Městská knihovna Praha, Praha
1956   Výtvarný ohlas Máchova díla: K 120. výročí smrti, Městská knihovna Praha, Praha
1958   Ilustrace Zdeňka Buriana v knize pro mládež, Městská knihovna Praha, Praha
1959/03/08   Slovenská knižná žatva, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/05/16 -   Německé písemnictví v exilu 1933-1945, Městská knihovna Praha, Praha
1971/02/16 -   Zdenko Feyfar: Praha ve fotografii a literatuře, Městská knihovna Praha, Praha
1972   75 let moderní české knižní ilustrace, Městská knihovna Praha, Praha
1987/03/23   Brána věčnosti Josefa Čapka, Městská knihovna Praha, Praha
1987/06/08 - 1987/07/30   Josef Lada, Městská knihovna Praha, Praha
1988/04/11 - 1988/05/20   Dimitr Micev: Kresby a grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1997/11/03 - 1997/11/29   Jindřich Růžička: Obrazy atd., Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2004/08/31 - 2004/10/02   Luboš Grunt: Veselí čížkové a spol., Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2005/08/08 - 2005/09/03   Pavla Francová: Jaro - léto - podzim - zima, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2007/02/05 - 2007/03/03   Mariana Alasseur-Látalová: Obrazy, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2007/05/02 - 2007/06/02   Slova tíhy a nadějí básníků 20. století: Dana Puchnarová: Grafika a kresby k poezii F. Halase, V. Holana, K. H. Máchy, R. Thákura, Obvodní knihovna Prahy 11, Praha
2010/09/30 19:00   Přednáška o současném umění, Městská knihovna, Malý sál, Praha
2010/10/07 17:00   Interaktivní komentovaná prohlídka výstav, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/14 17:00   Workshop (umělecká dílna), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/17 15:00   Mezigenerační program (tvůrčí odpoledne), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/11/28   Edvard Munch, Městská knihovna Praha, Praha
2019/09/09 - 2019/10/07   Jitka Válová: Knižní ilustrace, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2022/07/12 - 2022/08/26   Barvolam: Umění inkluze, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha