Městská knihovna Praha

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1944   Malíř Jaromír Hlavsa
1971   Zdenko Feyfar: Praha ve fotografii a literatuře
1987   Josef Lada (k 100. výročí narození)
2007   Mariana Alasseur-Látalová: Obrazy
program
rok vydání, název (podnázev)
2010   Volným krokem k umění ((cyklus programů))