Galerie umění Karlovy Vary

termín, název výstavy
1948/06/13 - 1948/07/14   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze,
1948/07/25 - 1948/08/25   Ferdinand Kotvald: Práce z let 1935 - 48,
1948/09 - 1948/10   Vilém Kratochvíl,
1949/08/15 - 1949/09/15   Jiří Kemr: Souborná výstava,
1956/04/29 - 1956/06/30   Cyril Bouda: Výstava ilustrací,
1957/08/25 - 1957/10/13   Břetislav Benda, Miloslav Holý: Sochy a obrazy,
1958/04 - 1958/05   Willi Nowak: Výstava obrazů,
1958/09/28 - 1958/11/09   Max Švabinský: Soubor grafiky z let 1948 - 1958,
1959/05 - 1959/06   Stanislav Ježek, Josef Liesler,
1959/06/21 - 1959/09/13   Umění bojující,
1959/11/29 -   Členská výstava karlovarských výtvarných umělců 1959,
1960/09/04 - 1960/10/30   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje 1956 - 1960, Karel Valter: Obrazy z jižních Čech 1957 - 1960,
1961/08/17 - 1961/10/15   Václav Vojtěch Novák: Obrazy,
1961/08/27 - 1961/10/15   Jan Kodet: Plastiky,
1962   Jan Lauda: Sochy,
1962/02 - 1962/03   Vincenc Beneš: Z malířského díla,
1962/07/08 - 1962/08/19   Jaroslav Grus: Výstava malířského díla,
1962/07/08 - 1962/08/19   Opuštěná paleta: Tvorba předčasně zemřelých českých malířů ze sbírek NG v Praze,
1962/09/30 - 1962/11/06   Jaroslav Mrva: Obrazy, Ladislav Zemánek: Sochy,
1963/02/10 - 1963/03/24   Sociální umění dvacátých let,
1963/04/07 - 1963/05/26   Jan Kojan: Jižní Čechy,
1963/06/21 - 1963/07/21   Josef Čapek,
1963/07/28 - 1963/09/15   Skupina 58,
1963/12/11   Josef Šíma, přednáška,
1964/03/29 - 1964/05/24   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace,
1964/06 - 1964/06/28   Malířské dílo Jana Baucha,
1964/06/28 - 1965/05/31   Výstava obrazů a plastik Jana Baucha,
1964/08/23   Ota Janeček: Obrazy, kresby, plastiky,
1964/09 - 1964/10   Karel Souček: Obrazy, kresby,
1965   Kamil Lhoták, Jan Smetana,
1965/04/22   Expresionismus v umění 20. stol.,
1965/04/29   Malíři Bauhausu a Paul Klee,
1965/05/06   Metafyzická malba, hnutí dada, surrealismus,
1965/05/13   Neorealistické a neoklasicistické tendence,
1965/05/20   Malířství po druhé světové válce,
1965/07/11 - 1965/08/11   Jan Smetana,
1965/08/01 - 1965/09/05   Václav Špála: Obrazy, kresby, ilustrace,
1965/09/12 - 1965/10/17   Tvůrčí skupina Radar,
1965/10/24 - 1968/11/21   Současné proudy světové grafiky,
1966   Karel Chaba 1958-1966,
1966/03/20 - 1966/05/09   Václav Rabas: Obrazy,
1966/05/09 - 1966/09/20   Výstava obrazů národního umělce Václava Rabase,
1966/05/15 - 1966/06/19   Užitá grafika Brno 1960 až 1966,
1966/10/02 - 1966/11/20   Václav Tikal: Obrazy z posledních let,
1967   Antonín Procházka: Kresby,
1967/05/31   Mnichov - umělecké zvláštnosti a umělecká díla přednáší dr. Petr Spielmann,
1967/06/18 - 1967/07/23   S.V.Gerasimov: Obrazy a akvarely,
1967/08/27 - 1967/10/01   Tvůrčí kolektiv Index,
1967/08/27 - 1967/10/01   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby,
1967/08/27 - 1967/10/01   Tvůrčí skupina Index,
1967/10/27 - 1967/12/31   Jan Zrzavý: Výběr z díla - obrazy, kresby, ilustrace,
1968   Bedřich Feurstein: scénické návrhy,
1968   Alfréd Justitz: Výběr z díla,
1968/03/10 -   Holandské krajinářství 17. století,
1968/04/28 - 1968/06   Nová citlivost: Křižovatka a hosté,
1968/07 - 1968/08   Alois Vitík, Věra Janoušková,
1968/09/29 - 1968/11/10   Malíři, sochaři, grafici socialistické republiky Jugoslávie,
1969/03/16 - 1969/04/20   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela,
1969/04/27 - 1969/05/25   Klub konkretistů a hosté domácí i zahraniční,
1969/05/14   Beseda k výstavě Klub konkretistů,
1969/06/15 - 1969/07/27   Bohumil Kubišta: Výběr z díla,
1969/08/03 - 1969/08/31   Dada,
1969/09/09 - 1969/10/05   Adolf Hoffmeister: Podoby a koláže,
1970/02/01 - 1970/02/28   Karel Havlíček: Kresby,
1970/06/28 - 1970/07/26   Karel Kuneš: Plastiky,
1970/11 - 1970/12   František Jiroudek,
1971   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy,
1971/04 - 1971/05   Břetislav Werner,
1971/07/25 - 1971/09/05   Stanislav Podhrázský: Obrazy, kresby,
1971/07/25 - 1971/09/05   Jan Wodyński: Obrazy,
1972/02 - 1972/03   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970,
1972/06   Květa Horáková-Pechánková: Pieta za Lidice,
1972/07 - 1972/08   Václav Hejna,
1973/05 - 1973/06   Současná maďarská grafika,
1973/06/01 - 1973/06/30   Očima dětí (Výtvarné práce dětí z LŠU Karlovy Vary, z LŠU Ostrov n. Ohří a z ODPM Karlovy Vary),
1973/08/16 - 1973/10/07   České malířství 20. století (generace devadesátých let),
1973/10/11 - 1973/11   Martin Benka, národní umělec,
1974   Alexandr Žitomírský: Proti fašismu, proti válce!,
1975   Alexandr Žitomírský: Karlovarsko,
1975/08/07 - 1975/09/28   České malířství 20. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy),
1975/10   Jan Štursa, Vratislav Nechleba,
1976/03/25 - 1976/04   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika,
1976/05   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary - pobočka Ostrov n. O.,
1976/08/05 - 1976/10/03   České malířství 20. století - Generace Sociální skupiny a Devětsilu,
1976/10/07 - 1976/11/07   František Gross: Výběr z díla,
1976/10/07 - 1976/11/07   Marcel Šulc: Architektonická tvorba posledních 20 let,
1976/11/11 - 1976/12/03   Savva Brodskij: Výběr z díla,
1976/12/09 - 1977/01/15   Zdenka Bergrová: Knihy, Věroslav Bergr: Grafika, ilustrace, plastiky,
1977/01/24 - 1977/02/20   Jaromír Skřivánek,
1977/02 - 1977/03   Vilém Nowak: Výběr z díla,
1977/04   Oldřich Smutný: Práce z let 1944 - 1976,
1977/06   Ota Janeček: Výběr z díla,
1977/07/01 - 1977/08   Jaroslav Čermák a jeho doba,
1977/09 - 1977/11   František Ronovský: Obrazy z let 1970 - 1977,
1977/11   Vitalij Volovič: Grafika, ilustrace,
1977/11 - 1978/01   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy,
1977/12 - 1978/01   Karel Retter: Obrazy, akvarely,
1977/12 - 1978/01   Julie Bauerová: Výběr z díla,
1978/01/12 - 1978/02   Kubánský plakát,
1978/02/16 - 1978/03/10   Otakar Štembera: Výběr z díla,
1978/03 - 1978/04   Jaroslav Bobek: Obrazy z let 1949 - 1977,
1978/03/01   Kijóši Saitó: Grafika,
1978/05/04   Znak a výraz - kaligrafie Dálného východu,
1978/09 - 1978/10   Sopr,
1978/11/02   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze,
1978/12/07   František Jelínek,
1978/12/07 -   Karel Kuneš: Portréty malířů Karlovarska,
1979   Karel Valter,
1979   Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu,
1979   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby,
1979   Vlasta Vostřebalová - Fischerová,
1979   Jaroslav Klát,
1979/01/11   Síň deseti bambusů,
1979/02/14   Jan Wenig: Výbor z díla 1933-1972,
1979/03/15 - 1979/04   František Doležal: Výběr z díla,
1979/04/19 - 1979/05   Cyril Bouda: Výběr z díla,
1979/05/14 -   Josef Liesler: Výběr z díla,
1979/06/28 - 1979/07/29   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979,
1979/10 - 1979/11   Otakar Synáček,
1979/10/18 - 1980/05/11   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií,
1980   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce,
1980/02/07 -   Jakub Schikaneder: Výběr z díla,
1980/03 - 1980/04   Vlastimil Květenský,
1980/05/15 - 1980/07/13   Antonín Slavíček 1870-1910,
1980/05/15 - 1980/07/13   Jan Slavíček 1900-1970,
1980/07/17-1980/08/17   Josef Jíra: Obrazy-grafika,
1980/08/28 -   Mikuláš Galanda (1895-1938): Obrazy, kresby,
1980/09/ - 1980/10   Antonín Procházka: 1882-1945,
1980/11/08 -   Miroslav Strnad: Kresby, plastiky,
1980/11/08 - 1980/12   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980,
1981   Absolventi 1981,
1981   Miroslav Strnad,
1981/02/12 - 1981/03/29   Otto Gutfreund: Výběr z díla,
1981/02/28 - 1981/03   Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský: Obrazy (Absolventi AVU z let 1973-1974),
1981/04   Jiří Švengsbír: Grafika, kresby, dekor na porcelán,
1981/06   Pavel Maur: Výběr z díla,
1981/06 - 1981/07   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla,
1981/07/23 - 1981/08/23   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla,
1981/08/27 -   Albín Brunovský: Výběr z grafické tvorby,
1981/09   Sto jedna grafických listů Albína Brunovského,
1981/10 - 1981/10   Josef Šíma,
1981/10/02 - 1981/11/01   Milan Albich: Obrazy, kresby,
1981/11   František Muzika,
1982   Marta Taberyová: Výběr z díla,
1982   Bohdan Lacina: Celoživotní dílo,
1982   Jan Samec,
1982/02/04 - 1982/03/07   Milan Hes: Obrazy,
1982/02/04 - 1982/03/07   Otmar Homolka: Výběr z tvorby,
1982/03/11 - 1982/05/02   Adolf Born: Grafika,
1982/05 - 1982/06   Zdenek Seydl,
1982/07/05 - 1982/08/07   Národní umělec Jiří Trnka: 1912 - 1969,
1982/09/02 - 1982/10/10   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981,
1982/10   Vladimír Komárek: Výběr z díla,
1982/12/08 -   Jan Samec,
1983   Rastislav Michal: Malby z let 1962 - 1983,
1983/02/10 - 1983/03/13   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982,
1983/02/17 - 1983/03/20   Ladislav Švarc: Porcelán,
1983/03/03 -   František Jelínek: Výbor z malířského díla,
1983/05 - 1983/07   Grigorij Musatov 1889-1941,
1983/05/05 -   Zdenek Rykr: Obrazy,
1983/06/09 - 1983/07   Václav Bartovský: Výběr z díla,
1983/08/18 - 1983/09/18   Vincent Hložník: Obrazy,
1983/09 - 1983/12   Z nových zisků galerie 1973/1983,
1984   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938,
1984/03/08 - 1984/04/15   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, grafiky a kresby,
1984/03/20 - 1984/04/29   František Gross: Výběr z díla 1931-1983,
1984/05/31 - 1984/06/30   Vítěslav Eibl: Sochy,
1984/05/31 - 1984/07/01   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty,
1984/06/28 - 1984/07/22   Svatopluk Sulek: Praha,
1984/07/06 - 1984/08/16   Theodor Pištěk,
1985/03/13 -   Beneš Knüpfer: Výběr z díla,
1985/07/18 - 1985/09/01   Jaroslav Paur: Výběr z díla,
1985/10/31 - 1985/12/01   Vojtěch Tittelbach,
1985/12/05 - 1985/01/31   Václav Špála,
1985/12/05 - 1986/01/31   Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby,
1986/02/06 - 1986/03/02   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby,
1986/04/03 - 1986/05/04   Jiří Bradáček: Plastiky,
1986/05/08 - 1986/07/06   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986,
1986/07 - 1986/08   Josef Špaček: Plastiky,
1986/09/04 - 1986/09/28   Renzo Vespignani: Mezi dvěma válkami,
1986/09/13 - 1986/11/02   Olbram Zoubek: Výběr z díla 1958 - 1986,
1986/09/18 - 1986/10/12   Bedřich Havránek,
1986/12/04 - 1986/12/31   Grwp 56 Cymru / Skupina 56 Wales,
1987/03/12 - 1987/04/26   Ludvík Kohl: Obrazy, kresby,
1987/04/30 - 1987/05/31   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby,
1987/04/30 - 1987/05/31   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby,
1987/06/04 - 1987/07/10   Jaroslav Šerých: Obrazy, ilustrace,
1987/06/11 - 1987/07/12   Vojtěch Adamec: Sochy,
1987/08/13 - 1987/09/06   Nová maďarská malba,
1987/09/17 - 1987/10/25   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla,
1988   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy, kresby,
1988   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988,
1988/02/18 - 1988/03/20   Petr Rýdlo: Retrospektivní výběr z díla,
1988/03/24 - 1988/04/24   Bronislav Losenický: Obrazy,
1988/05/19 - 1988/05/31   Josef Wetzl: Obrazy, grafika,
1988/08/04 - 1988/09/04   Karel Malich: Retrospektivní výstava díla,
1988/11/24 - 1988/12/23   Josef Čapek a děti,
1989   Miroslav Tázler,
1989/01/12 - 1989/02/15   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 88/,
1989/03/02 - 1989/04/24   Stanislav Hanzík: Z ateliéru,
1989/09/21 - 1989/10/29   Josef Istler: Obrazy, grafika,
1989/11 - 1989/12/03   Ivan Ouhel, Tomáš Švéda: Česká malba 80. a 90. let,
1990   Vladimír Kokolia: Česká malba 80. a 90. let,
1990   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let,
1990/01 - 1990/02   Imre Bak, István Nádler,
1990/03/01 - 1990/04/01   Jan Samec: Výběr z díla,
1990/04/12 - 1990/06/03   Popis jednoho zápasu,
1990/06/08 - 1990/07/01   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta,
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo,
1990/12/07 - 1991/01/20   Václav Balšán,
1990/12/13 - 1991/01/20   Zorka Ságlová: Práce z let 1965-1990,
1991/01/24 - 1991/03/17   ...a po deseti letech,
1991/03/21 - 1991/05/12   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969,
1991/05/16 - 1991/06/23   Řád plochy a prostoru. Dalibor Chatrný: Kresby, Radek Kratina: Objekty,
1991/05/16 - 1991/06/23   Dalibor Chatrný: Kresby, Radoslav Kratina: Objekty,
1991/06 - 1991/09   Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky,
1991/06/27 - 1991/08/31   Jan Koblasa,
1991/08/03 - 1991/08/25   Jan Šafránek: Kresby,
1991/08/03 - 1991/08/31   Jaroslava Severová: Kresba, grafika, instalace,
1991/09/05 - 1991/10/27   V dimenzích prázdna,
1991/10 - 1991/11   František Kupka: Kresby, grafika,
1991/11 - 1991/12   Jaroslav Róna: Průřez tvorbou,
1992/01/23 - 1992/03/15   Karel Nepraš: Sochy,
1992/09/17 - 1992/11/01   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931,
1992/11/12 - 1993/01/10   Václav Benda,
1993/02/25 - 1993/03/21   Karl Klingbiel: Obrazy, kresby,
1993/11/26 - 1994/01/09   Jan Smejkal,
1993/11/26 - 1994/01/09   Zdeněk Sýkora,
1994/01/20 - 1994/03/06   Jiří Seifert: Plastiky,
1994/09 - 1994/11   UB 12,
1994/10/27 - 1994/12/04   Karel Malich (Česká kresba 1),
1994/11/17 - 1995/01/15   Pavel Opočenský: No title,
1995   Petr Strnad: Obrazy, grafika,
1995/03/09 - 1995/04/09   Jitka Svobodová (Česká kresba 2),
1995/04/05 - 1995/05/28   Oldřich Smutný: Ohlédnutí,
1995/05 - 1995/06   Jiří Beránek,
1995/05 - 1995/06   Jaroslava Severová: 96,
1995/05 - 1995/06   Vladimír Novák,
1995/06/08 - 1995/06/28   Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records,
1995/06/08 - 1995/08/27   Jiří Beránek, Vladimír Novák,
1995/06/29 - 1995/08/27   Jan Hísek: Grafika,
1995/09/07 - 1995/10/22   Věra Janoušková: Sochy a koláže,
1995/09/07 - 1995/10/29   Stanislav Kolíbal (Česká kresba 3),
1995/11 - 1995/12   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století,
1995/11/23 - 1996/01/14   Václav Boštík (Česká kresba 4),
1996/01/20 - 1996/02/25   Dávný příběh I: Figura v českém umění po roce 1945 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
1996/01/25 - 1996/03/10   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900,
1996/03/02 - 1996/03/31   Dávný příběh II: Figura v českém umění po roce 1945 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
1996/03/21 - 1996/05/08   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby,
1996/04/04 - 1996/04/28   Polony + Šejvl: Architektonické práce,
1996/05/02 - 1996/06/16   Vladislav Mirvald (Česká kresba 5),
1996/05/16 - 1996/06/16   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty,
1996/06/27 - 1996/09/01   Evropské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1996/09/12 - 1996/10/27   Mladí a neklidní: Výstava studentů atelieru malby VŠUP Praha,
1996/09/26 - 1996/11/10   Ladislav Novák (Česká kresba 6),
1996/11/14 - 1997/01/05   Jiří Jun: Kresby,
1997/01/09 - 1997/02/23   Klaus Horstmann-Czech: Značení prostoru / Raummarkierungen: Objekty a grafika / Objekte und Graphik,
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století,
1997/03/13 - 1997/04/20   Od pohádky k dobrodružství: Ilustrace pohádek v českém výtvarném umění,
1997/03/13 - 1997/05/11   Miloš Ševčík (Česká kresba 7),
1997/05/02 - 1997/09/28   Moser 1857-1997: 140 let sklárny Moser,
1997/05/15 - 1997/06/22   Adriena Šimotová (Česká kresba 8),
1997/07/05 - 1997/08/31   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let,
1997/09/18 - 1997/11/09   Něco s osudem: Výtvarné umění 80. let ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
1997/10/23 - 1998/01/11   František Skála: Figury a tropy,
1997/11/20 - 1998/01/11   Jan Kotík (Česká kresba 9),
1998/01/22 - 1998/02/22   Historická grafika ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
1998/01/22 - 1998/03/01   Klub konkretistů,
1998/03/05 - 1998/04/19   Klub konkrétistů,
1998/03/12 - 1998/04/26   Daisy Mrázková (Česká kresba 10),
1998/05/18 - 1998/06/25   Oscar Domínguez v Československu,
1998/05/18 - 1998/06/28   Barvy století: České umění 40.-60. let 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
1998/07/04 - 1998/08/30   Jindra Viková: Keramické a bronzové objekty, kresby a koláže /1975 - 1998/,
1998/07/04 - 1998/08/30   Pavel Baňka: Všechno a nic / Everything and nothing,
1998/09/10 - 1998/10/25   Stanislav Podhrázský (Česká kresba 11),
1998/09/17 - 1998/11/01   Jaroslav Ježek: Porcelán, keramika, kresba, malba,
1998/11/05 - 1999/02/21   Václav Špála ve sbírkách karlovarské galerie,
1998/11/19 - 1999/01/24   Albín Brunovský v grafických sbírkách karlovarské galerie,
1998/11/19 - 1999/02/28   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni,
1999/01/28 - 1999/02/28   Milíře - Kořen 1998: Výsledky mezinárodního malířského plenéru,
1999/03/05 - 1993/04/25   Jiří Mrázek (Česká kresba 12),
1999/03/11 - 1999/04/25   Sentimenty,
1999/04/30 - 1999/06/27   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary,
1999/05/06 - 1999/06/27   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev,
1999/06/24 - 1999/08/29   Skupina Rubikon,
1999/07/03 - 1999/08/29   Cecil Beaton: The Dandy Photographer,
1999/09/09 - 1999/10/31   Karel Valter: Obrazy - kresby - grafika,
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování,
1999/11/25 - 2000/01/30   František Steker: Kresby,
2000/03/16 - 2000/06/25   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
2000/07/07 - 2000/09/06   Porcelánový svět Jiřího Laštovičky,
2000/07/07 - 2000/09/10   Alexander Hackenschmied: Fotografie,
2000/09/14 - 2000/10/29   Olga Karlíková (Česká kresba 13),
2000/09/21 - 2000/11/19   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval,
2000/11/09 - 2001/01/28   Karel Fron: Poetické koláže,
2000/11/23 - 2001/01/28   Ladislav Švarc: Keramická tvorba 1960-2000,
2000/11/30 - 2001/01/21   Dotýkání and Pohlaďte si sochu: České sochařství 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary,
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
2001/07/06 - 2001/09/02   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14),
2001/09/13 - 2001/10/28   Milan Maur: Vizuální koncepty,
2001/11/08 - 2002/01/27   Jiří John: Kresby,
2001/11/15 - 2002/01/27   Graphic design education: Propagační grafika na SPŠK Karlovy Vary,
2002/03/07 - 2002/05/05   Vlasta Prachatická: Portréty,
2002/03/14 - 2002/05/05   Werner Scholz: Obrazy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
2002/05/09 - 2002/06/23   Jan Samec: Fragmenty malby,
2002/07/03 - 2002/09/15   Evropský secesní plakát ze sbírek Moravské galerie v Brně,
2002/09/19 - 2002/11/10   Možnosti proměny: České umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze,
2002/11/21 - 2003/03/02   Zdenek Seydl,
2003/03/20 - 2003/05/04   Jiří Kovařík: Obrazy a kresby,
2003/05/13 - 2003/06/28   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika,
2003/07/05 - 2003/09/14   Barbora Šlapetová: Love Story (2 x 2)^2,
2003/09/23 - 2003/11/02   Eusebio Sempere: 1923 - 1985,
2003/11/13 - 2004/01/11   Vladimír Novák (Česká kresba 15),
2004/01/22 - 2004/03/07   Petr Štěpán (Česká kresba 16),
2004/03/18 - 2004/04/25   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914,
2004/05/06 - 2004/06/20   Zbyněk Illek: Návrat k sobě,
2004/05/06 - 2004/06/20   Jan Schýbal: Fotografie,
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století,
2004/09/30 - 2004/11/07   František Ronovský: Cesty k monumentalitě,
2004/10/26 - 2004/12/19   Vladimír Kafka: Slunce mluví,
2004/11/18 - 2005/01/23   Svatopluk Klimeš: Stopy cest,
2005/02/03 - 2005/03/20   Václav Malina: Cestou - necestou,
2005/03/24 - 2005/05/01   Tomáš Švéda: Obrazy, kresby,
2005/05/12 - 2005/06/19   Karel Pauzer: Trochu přírodopisu,
2005/05/12 - 2005/06/19   Hana Purkrábková: Vybraná společnost,
2005/07/02 - 2005/09/04   Tros Sketos Serios,
2005/09/15   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem - tisková konference,
2005/09/15 - 2005/10/30   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem,
2005/10/13 - 2005/12/30   Petr Strnad: Grafika, kresba. Výběr z díla 1955-2005,
2005/10/19   Zuzana Lapčíková: Moravské lidové písně,
2005/10/30   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem,
2005/11/16 - 2005/12/30   Pocta Kupkovi,
2006/01/12 - 2006/02/26   Václav Fiala: Pokus o retrospektivu,
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze,
2006/05/04 - 2006/07/30   Günter Grass: Stíny / Schatten,
2006/05/11 - 2006/06/25   Erika Bornová, Tomáš Císařovský: Člověk a krajina,
2006/05/11 - 2006/06/25   Tomáš Císařovský: Člověk a krajina,
2006/07/01 - 2006/09/05   Theodor Pištěk: Obrazy / Paintings,
2006/08/03 - 2006/09/17   Oldřich Lípa: Kresby, odlesky skla,
2006/09/16 - 2006/10/01   Artkontakt Karlovy Vary 2006: Outside/Inside,
2006/10/07 - 2006/11/26   Jiří Kačer: Kameny,
2006/10/07 - 2006/11/26   Mikoláš Axmann: Tisky,
2006/11/30 - 2007/01/28   Rudo Prekop: Zátiší 1989 - 2006: Still-lifes: pocty, pomníky, květiny a hrdinové / Homages, monuments, flowers and heroes,
2007/03/01 - 2007/05/08   Zlínský okruh: Současné výtvarní dění na Zlínsku,
2007/05/17 - 2007/06/24   Česká krajinomalba 1850-1950,
2007/05/31 - 2007/07/29   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems,
2007/06/30 - 2007/09/16   Antonín Střížek: Cinema,
2007/09/20 - 2007/11/04   Miroslav Páral: Dvě cesty / Two Ways,
2007/10/06 - 2007/11/18   Druhý pohled: Grafika a ex libris německy mluvících autorů působících v Čechách v letech 1890-1938,
2007/11/07 - 2007/12/16   Artkontakt Karlovy Vary 2007: Trialog,
2007/11/22 - 2008/01/06   Andrej Bělocvětov,
2008/01/10 - 2008/03/02   Petr Veselý: Dveře,
2008/03/02   Zážitková dílna k výstavě Petra Veselého: Dvěře,
2008/03/06 - 2008/04/27   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti,
2008/04/26 - 2008/06/29   Karlovy Vary: Slavní u nás,
2008/05/05 - 2008/06/22   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze,
2008/05/25 - 2008/06/22   ARTinART,
2008/06/26 - 2008/08/31   La Strada,
2008/07/06 - 2008/09/21   Armin Mueller-Stahl: Menschenbilder,
2008/09/11 - 2008/11/02   Vary(i)ace,
2008/11/13 - 2009/01/11   Aleš Lamr: Vsobě / InMe,
2009/01/15   Prezentace knihy: Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky,
2009/01/15 - 2009/03/01   Václav Benda: Multifocus,
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky,
2009/04/30 - 2009/06/21   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze,
2009/05/19   Thomas & Ruhller: Oranje / The Legends are here!,
2009/06/23   Der Hundertwisser / Pan Stovědoucí,
2009/06/23 - 2009/08/30   Friedensreich Hundertwasser: Nana Hyaku Mizu,
2009/07/05 - 2009/09/13   Pavel Mára: Negativ etc.,
2009/08/27 - 2009/10/18   Adolf Kašpar: Ilustrátor,
2009/09/17 - 2009/11/08   Alén Diviš: Malby a kresby,
2009/11/19 - 2010/03/07   ...ze sbírky II: Člověk ve 20. století,
2010/01/21 - 2010/03/14   Václav Lokvenc: Výběr z díla,
2010/03/18 - 2010/05/02   Odkaz Martina Salcmana,
2010/05/13 - 2010/06/27   Jiří Šik a Linda Männel: Prolínání / Verknüpfungen,
2010/06/03 - 2010/09/19   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen,
2010/07/03 - 2010/09/12   Saigon Team,
2010/09/23 - 2010/11/21   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape,
2010/11/25 - 2011/01/30   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu,
2011/02/24 - 2011/04/03   Richard Konvička: Obrazy, kresby,
2011/04/14 - 2011/06/26   ...ze sbírky III,
2011/06/16 - 2011/09/04   Karl Prantl & Uta Peyrer: Substance - barva - prostor / Substanz - Farbe - Raum,
2011/07/02 - 2011/09/04   Studio Barrandov - 80 let / Barrandov Studios - 80 Years,
2011/07/02 - 2011/10/09   Ars longa - Jiří Anderle, umělec a jeho sbírky: Dubuffet, Miró, Chagall, Tapies, kmenové umění Afriky / Jiří Anderle, the Artist and his Collection: Dubuffet, Miró, Chagall, Tapies, Tribal Art from Afrika,
2011/07/02 - 2011/10/09   Zlatá šedesátá,
2011/09/15 - 2011/11/27   Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy,
2011/09/15 - 2011/11/27   Zlaté dědictví,
2011/12/08 - 2012/01/22   Jindra Husáriková jubilující,
2011/12/08 - 2012/01/29   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009),
2012/02/16 - 2012/04/08   Roman Kameš: Indigo, šafrán, monzum,
2012/02/16 - 2012/04/08   Jiří Kolář: Proměny,
2012/04/19 - 2012/08/26   Aleš Veselý: Kódy a prolínání,
2012/06/30 - 2012/07/29   Jiří Trnka: Ve službách imaginace / Serving imagination,
2012/07/01 - 2012/09/23   Jiří Slíva: Chaplin etc.,
2012/07/01 - 2012/09/23   Slavnosti plakátů: Zdeněk Ziegler + film,
2012/09/13 - 2012/10/28   Pavel Šlegl: Těžké obrazy, lehčí kresby,
2012/09/13 - 2012/10/28   Michal Šarše: Balance - bilance,
2012/09/14 - 2012/12/31   100 let hlavní budovy karlovarské galerie,
2012/10/04 - 2012/11/18   Jaroslav Klát st.: Výběr z tvorby,
2012/10/04 - 2012/11/18   Jaroslav Klát ml.: Obrazy,
2012/11/08 - 2013/01/27   Svět Josefa Lady,
2013/02/14 - 2013/04/01   Vítek Čapek,
2013/04/11 - 2013/06/16   Jakub Švéda: Fusionpoint,
2013/06/29 - 2013/08/25   Cabani: 18 let práce pro MFF Karlovy Vary,
2013/06/29 - 2013/09/01   SENSORIUM: Contemporary Art, Film, Music,
2013/09/05 - 2013/11/10   Hana Wichterlová: Momenty růstu - Sochařské dílo Hany Wichterlové,
2013/09/19 - 2013/11/10   Vojtěch Hynais: 1854 - 1925,
2013/09/19 - 2014/01/26   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary,
2013/11/21 - 2014/01/26   Waldemar Fritsch a jeho doba (Porcelánová plastika 1925-1945),
2013/12/05 - 2014/01/26   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska,
2014/02/13 - 2014/03/23   Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného,
2014/03/27 - 2014/05/04   Oldřich Tichý: Jedním tahem těsně nad zemí,
2014/04/03 - 2014/06/08   100 podob a 100 let Becherovy vily,
2014/05/16 - 2014/06/29   Diet Sayler: Fugy / Fugen,
2014/06/20 - 2014/08/03   Kubánský filmový plakát,
2014/07/05 - 2014/09/07   Jaroslav Róna: Srdce Temnoty,
2014/09/11 - 2014/11/09   Antonín Slavíček: Kameničky,
2014/11/20 - 2015/01/18   Jakub Obrovský: Arkádie,
2015/02/12 - 2015/04/05   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch,
2015/04/16 - 2015/06/14   Vladimír Škoda: Espace virtuel / virtuální prostor/ virtual space,
2015/07/04 - 2015/08/02   Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film (Retrospektiva),
2015/08/06 - 2015/09/13   Jaroslav Horálek: Zápas s drakem,
2015/09/17 - 2015/11/08   Pavel Besta: Dotýkání,
2015/11/19 - 2016/01/24   Jiří Kožíšek: Na růžích ustláno,
2015/11/19 - 2016/01/24   Karel Bečvář: Sumasumarum,
2016/02/04 - 2016/04/10   Jiří John: Malba, grafika, kresba,
2016/04/21 - 2016/05/22   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70',
2016/04/21 - 2016/05/22   Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
2016/05/26 - 2016/06/26   Eugen Gomringer: Konkrétně / Konkret,
2016/05/26 - 2016/06/26   Robert S. Gessner: Zlatý řez / Goldener Schnitt,
2016/07/02 - 2016/09/04   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží 1959-1967,
2016/07/04 - 2016/08/28   Pocta velikánům: 80 let filmu ve Zlíně / Honoring the Greats: 80 Years of Film in Zlín,
2016/09/15 - 2016/10/30   Tváře Ruska: Ruské malířství 19. a počátku 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě,
2016/11/10 - 2017/01/08   Václav Balšán: Obrazy a kresby,
2017/02/02 - 2017/04/02   Václav Šerák a žáci: Oheň, Hlína, Led / Václav Šerák and Pupils: Fire, Clay, Ice,
2017/04/06 - 2017/05/08   Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum,
2017/05/18 - 2017/06/20   Jan Samec (1917-1988): Země zadumaná / Obrazy, kresby,
2017/06/29 - 2017/09/03   Nepolapitelná struktura: Umění konstruktivistických a strukturálních tendencí ze sbírky Miroslava Velfla,
2017/09/14 - 2017/10/29   Joža a Franta Uprkovi ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně,
2017/09/15 - 2017/10/29   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového,
2017/11/02 - 2018/01/01   Alois Wachsman (1898-1942): Malířská vášeň pro hazardní hru,
2018/01/25 - 2018/03/04   Sochaři Gisela a Antonín Kuchařovi,
2018/01/25 - 2018/03/04   Malíř Karel Retter (1928 - 2017),
2018/03/08 - 2018/04/22   Milan Knížák: Žít jinak,
2018/05/03 - 2018/06/24   Nezlomení - Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírky Michaila Karminského,
2018/06/30 - 2018/09/25   Kameramani fotografují,
2018/09/21 - 2018/10/28   Oskar Stocker: Svoboda / Freiheit,
2018/10/27 - 2019/12/31   100 let 100 děl 100 umělců 100 osudů,
2018/11/15 - 2019/01/06   Tomáš Polcar: Hemisféry,
2019/03/15 - 2019/05/01   Mapa světa Karla Teigeho,
2019/05/10 - 2019/06/23   Otakar Slavík: Ohlédnutí,
2019/06/29 - 2019/09/08   Michal Gabriel: Červený koberec,
2019/09/19 - 2019/11/03   Vladimír Vašíček: Barevné partitury,
2019/11/14 - 2020/01/05   Klub konkretistů,
2019/11/15 - 2020/01/05   O 50 let později / 50 Years Later,
2020/05/28 - 2020/09/13   Milan Maur: Záznamy,
2020/09/24 - 2020/11/22   Emil Filla a Mánesaci na Malši,
nekonala se   Frauknecht, Patera, Tázler, Fládr: Obrazy, sochy,
stálá expozice   České umění 2. pol. 20. stol. ze sb. GUKV,
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století,