Jízdárna Pražského hradu

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1961   Antonín Slavíček: Životní dílo
1967   Sergej Vasiljevič Gerasimov
1969   Petr Brandl 1668 - 1735
1969   Pocta Petru Brandlovi (8.4.1969 v 17.00)
1977   Jaroslav Grus: Malířské dílo
1981   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám - zahajovací prohlídka (národní umělec)
1981   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám (národní umělec)
1982   Karel Svolinský: Výběr z díla (národní umělec)
1992   Josef Šíma
1999   Libor Fára
2000   František Bílek (1872 - 1941)
2005   Zdeněk Burian 1905 - 1981
2010   Dokoupil 100
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in action)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2002   Jiří Sopko (česká verze)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   František Bílek (1872 - 1941)