Jízdárna Pražského hradu

termín, název výstavy
  Výtvarná úroda 1951,
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu,
1950/03/05 -   České umění XIX. století,
1950/03/05 - 1951/02   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu,
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění,
1952/01 - 1952/03   České umění 19. století,
1952/05/30 - 1952/11/30   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952,
1953/05 - 1953/10   2. přehlídka československého výtvarného umění 1951 - 1953,
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění,
1953/09 - 1954/07   Čeští klasikové XIX. století,
1954/01/17 -   Sovětské výtvarné umění,
1954/06 - 1954/08   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu,
1955/05 - 1955/09   Naše současné výtvarné umění,
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění,
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát,
1956/04/22 -   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců,
1956/04/22 - 1956/12   Budování a obrana vlasti,
1956/09/23 - 1956/11   Václav Rabas: Souborné dílo,
1957   Leningrad - život a výstavba města,
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky,
1958/03 - 1958/05   Zakladatelé českého moderního umění,
1958/03/02 - 1958/05   Zakladatelé moderního českého umění,
1959   Bertalan Pór: Revoluční malba,
1959/04   VII. přehlídka maďarského výtvarného umění,
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění,
1960   Nejvýše oceněná díla ze soutěže k 15. výročí osvobození ČSSR,
1961/05/21 - 1961/06   Karel Pokorný: Souborná výstava sochařského díla k umělcovým sedmdesátinám,
1961/09/24 - 1961/11   Antonín Slavíček: Životní dílo,
1962/04/01 - 1962/05   Bohumil Kafka: Životní dílo,
1962/11/29   Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ,
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy,
1963/04/27 - 1963/06/30   100 let Umělecké Besedy,
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie,
1964   Jan Preisler: 1872 - 1918,
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR,
1966/05/20   Národní umělec Ľudovít Fulla,
1966/09/09 - 1966/10   Československá tapiserie 1956-1966,
1967   Architektura a životní prostředí,
1967/04/28 -   Sergej Vasiljevič Gerasimov,
1968/05/16 - 1968/08/21   Národní galerie Národnímu divadlu. K stému výročí položení základního kamene ND,
1968/10/17 - 1970/02/28   Má vlast: České malířství XIX. století,
1969/04/02 - 1969/06/29   Petr Brandl 1668 - 1735,
1970   V. I. Lenin 1870-1970,
1970   Vietnamské umění,
1970   Má vlast,
1970/11/12 - 1970/12   Od nejstarších věků po naše časy - výstava ze státních sbírek SSSR,
1971   Výtvarní umělci k 50. založení KSČ: Práce z let 1945-1971,
1971/04/03 - 1971/07/11   České malířství 19. století,
1971/08 - 1971/11   Josef Mánes: 1820/1871,
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
1972/03/30 - 1972/05/10   Výtvarné umění národů Arménie, Ázerbajdžánu a Gruzie,
1972/05 - 1972/10   Mikoláš Aleš: Kresby Mikoláše Alše - Odkaz národního umělce Dr. Ladislava Vycpálka Národní galerii v Praze,
1972/05 - 1972/10   České umění XIX. století,
1973/06/21 - 1973/08/12   Umění sovětské střední Asie a Kazachstánu,
1973/11 - 1974/02   Max Švabinský 1873-1962,
1974/03/26 - 1974/04/09   Umění sovětských republik Pobaltí (Estonská SSR, Litevská SSR, Lotyšská SSR),
1974/10/16 - 1974/11/24   Karel Škréta: 1610-1674,
1974/12/17 - 1975/02/23   Bedřich Smetana a výtvarné umění,
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1975/11/13 - 1976/01/03   Sovětské užité umění,
1976/02/10 - 1976/05/30   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu,
1976/10 - 1976/12   Vlastimil Rada: 1895 - 1962,
1977/04/12 - 1977/05/29   Jaroslav Grus: Malířské dílo,
1977/07 - 1977/08   Ľudovít Fulla,
1977/11/10 - 1978/01/01   Umění v zápasech doby,
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února,
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února,
1978/09/08 - 1978/09/27   Světová výstava poštovních známek Praga 78,
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka,
1979/02/27 - 1979/04/16   České malířství 20. století ze sbírek regionálních galerií,
1979/05/03 - 1979/07/08   Josef Čapek (1887 - 1945): Obrazy a kresby,
1979/08 - 1979/09   Akademie výtvarných umění v Praze,
1979/12/19 - 1980/03/16   Mikoláš Aleš (1852 - 1913),
1980/06/19 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1980/10 - 1980/11   Alfons Mucha 1860 - 1939,
1980/12/15 - 1981/02/15   Jan Bauch: Výběr z díla 1928 - 1980, Obrazy, kresby, plastika,
1981/04 - 1981/05   Antonín Strnadel (1910 - 1975),
1981/09/08 - 1981/11/01   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám,
1982/01/26 - 1982/03/28   Barok v Čechách. Obrazy, plastiky, kresby, grafiky a umělecké řemeslo,
1982/06/01 - 1982/08/15   Boje a zápasy,
1982/09/16 - 1982/10/31   Karel Svolinský: Výběr z díla,
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část,
1984/12/20 - 1985/03/31   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část),
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1985/09/12 - 1986/01/26   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část),
1986   Národní galerie v Praze 1796 - 1986. K XVII. sjezdu KSČ,
1986/06/12 - 1986/09/21   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 4. část),
1986/09/11 - 1986/10/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy),
1986/11/05 - 1986/12/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy),
1987/01/13 - 1987/03/15   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy),
1987/03/20 - 1987/05/24   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 8. část,
1987/06/02 - 1987/08/02   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 9. část,
1987/08/11 - 1987/09/27   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 10. část,
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách,
1988/12/08 - 1989/02/05   Mikoláš Aleš dětem - Z tradice české dětské knihy,
1989/02/28 - 1989/04/16   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 1. Tendence dvacátých a třicátých let) - 11. část,
1989/04/25 - 1989/06/11   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 2. Tendence dvacátých a třicátých let - okruh Devětsilu, surrealismus, abstraktní umění) - 12. část,
1989/06/20 - 1989/08/06   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 3. Okruh SVU Mánes - Jan Bauch, Antonín Pelc, Jaroslav Grus aj.) - 13. část,
1989/08/15 - 1989/10/08   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 4. Okruh výtvarného odboru Umělecké besedy, okruh Jednoty umělců výth - František Tichý, Martin Salcman, Lev Šimák, Vilma Vrbová-Kotrbová, Josef Multrus aj) - 14. částvarnýc,
1989/10/19 - 1989/12/10   České malířství XX. století (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 1. V okruhu SVU Mánes - Sedm v říjnu, Skupina Ra, jednotlivci a generace) - 15. část,
1989/12/19 - 1990/02/18   České malířství XX. století - (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 2. Okruh Výtvarného odboru Umělecké besedy - Skupina 42, jednotlivci a generace) - 16. část,
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty,
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925,
1992/03/24 - 1992/06/21   Jiří John: Životní dílo,
1992/03/24 - 1992/06/21   Souputníci a pokračovatelé díla Jiřího Johna,
1992/07/09 - 1992/09/13   Josef Šíma: Kresby,
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992,
1993/02/12 - 1993/04/11   Rudolf Swarzkogler, Hermann Nitsch: Rány a mystéria,
1993/10/05 - 1993/11/28   Jean Dubuffet,
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií,
1994/03/24 - 1994/05/22   Minulá budoucnost: Česká moderna 1890-1918,
1994/06/28 - 1994/08/21   Rudolf Steiner, Karel Malich,
1994/09/08 - 1994/11/06   Herbert Brandl, Albert Oehlen, Christopher Wool,
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění,
1995/06 - 1996/09   Proměny světa (Padesát let sochařství ze sbírek Britské rady),
1995/12/12 - 1996/03/03   Mezi erupcí a morem. Malířství v Neapoli 1631-1656 ze sbírek České republiky,
1996/04/11 - 1996/06/30   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918: Výstava k 200. založení Národní galerie v Praze,
1996/10/03 - 1996/12/01   Germinations 9: Evropské projekty pro mladé umělce,
1997/12/18 - 1998/02/01   Kouzelný svět Petra Síse,
1998/06/04 - 1998/07/19   Forma 1 a její umělci,
1998/08/31   Tiskovou konferenci při příležitosti zahájení výstavy obrazů a kreseb Josefa Lady,
1998/09/02 - 1999/01/03   Josef Lada,
1999/03/04 - 1999/05/02   Libor Fára,
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997,
1999/10/19 - 2000/01/30   Julius Mařák a jeho žáci,
2000/11/09 - 2001/02/04   František Bílek (1872-1941): Retrospektiva,
2002/09/27 - 2002/01/30   Jiří Sopko,
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let,
2003/06/20 - 2003/10/26   Ladislav Sutnar: Praha - New York,
2003/12/19 - 2004/03/14   Perfect Tense: Malba dnes / Painting Today,
2004/03/04 - 2004/04/25   Le Corbusier: Práce na papíře / Works on paper,
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light,
2004/06/04 - 2004/09/19   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo,
2004/11/05 - 2005/01/30   Vojtěch Preissig,
2005/04/01 - 2005/07/10   Zdeněk Burian (1905 - 1981),
2007/05/30 - 2007/10/31   Emil Filla (1882 - 1953),
2007/12/14 - 2008/04/20   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007,
2008/05/28 - 2008/09/28   Biedermeier - Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848,
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (Anti-obraz): 20. století ve slovenském výtvarném umění,
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení,
2009/05/06 - 2009/08/09   František Ronovský (1929 - 2006),
2009/10/07 - 2010/01/17   Josef Čapek,
2010/03/03 - 2010/05/23   Dokoupil 100,
2010/07/09 - 2010/10/17   Cartier na pražském hradě / Cartier at Prague Castle,
2010/11/26 - 2011/04/10   Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo,
2012/04/10 - 2012/07/08   Jan Koblasa: Retrospektiva,
2012/09/14 - 2013/01/06   Stanislav Kolíbal: Jiný svět,
2013/02/01 - 2013/05/08   Malich,
2013/11/29 - 2014/03/02   Olbram Zoubek,
2014/12/19 - 2015/03/15   Hrady a zámky objevované a opěvované,
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě,
2017/10/06 - 2018/01/07   Světlo v obraze - Český impresionismus (Inspirace blízké i vzdálené),
2018/03/07 - 2018/10/31   Doteky státnosti,
2019/05/17 - 2019/09/16   Impresionismus: Od úsvitu do soumraku. Slovinské umění 1870-1930 / Impressionism: From Dawn till Dusk. Slovenian Art 1870-1930,
2019/11/02 - 2020/01/05   Michael Rittstein: Ve vlnách,