Ústav stavebníctva a a architektúry SAV

periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2016   Architektúra & urbanizmus (Časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu / Journal of architectural and town-planning theory)