Galerie moderního umění

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2001, Michal Šarše: Sochy - reliéfy
2008, Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
2009, Iva Mašínová: Potichu
2009, Monika Havlíčková: Hippodrom (Sochy a kresby)
2009, Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen
2009, Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé
2009, Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy)
2010, Otakar Slavík: Barvou o život
2010, Jiří Brodský: Prosté motivy
2010, Eva Brodská: Krajina obzoru
2010, Eva Brodská
2010, Jan Brodský: Krajina inspirace
2010, Jan Brodský
2010, Miroslav Machotka: Fotografie
2010, Mariana Alasseur: Říp
2010, Olga Vaicová: Vodou a zemí
2011, Veronika Richterová: Nebezpečná laguna
2011, Daniela Vinopalová
2011, Pocta Miloši Saxlovi
2011, Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
2011, Pocta Olze Čechové
2012, Stanislav Malý: Ukryto před světem
2012, Jan Křížek: Síla znaku
2012, Ivan Kafka: Míra snesitelnosti 2009-2012
2012, Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
2012, Milada Poliánová: Malba na divoko
2013, Jan Šafránek: Na cestě
2014, Lubomír Fuxa: Za světem III - Tušení přítomnosti
2015, Architekt Jan Sokol
2015, Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj
2016, Štefan Papčo: Kumulace
2016, Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou
2018, Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom
2018, Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature
2019, Michaela Thelenová: Přes kopec
2020, Jaroslav J. Alt: Akvarely
2020, Monika Žáková: Ozvěny fragility
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008, Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008, Mojmír Preclík, Richard Homola (Sochy a kresby z pozůstalosti, Z Preclíkovy chalupy v Kryštofově Údolí (2006 - 2008))
2009, Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění
2010, Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70
2011, Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd
2011, Šperky vyprávějí příběhy
2012, Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
2016, Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku
2018, Cubr - Hrubý - Pokorný