Galerie moderního umění

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Antonín Hudeček
1967   Bertil Berg
1967   Eva Brodská: Tapiserie
1968   Miloš Jiránek
1969   Jiří John: Obrazy z let 1962-69
1969   Jan Konůpek: Kresby
1972   Li Ki Sun Bejčková
1973   Kamil Lhoták
1974   Jiří John: Poslední obrazy
1974   M. A. Bazovský ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně
1976   Karel Souček: Ilustrace, kresby
1976   Poetické období v díle Arnošta Folprechta (Pastely a kresby 1923 - 1935)
1979   Stanislav Hanzík
1981   Josef Šíma
1982   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy
1983   Rykr
1983   František Hora: Výběr z životního díla
1984   Josef Váchal: Dílo
1985   František Hora: Výběr z životního díla
1987   Tittelbach: Obrazy, kresby
1988   Mikuláš Medek: Vybrané obrazy z let 1944 / 1974
1990   Olga Karlíková: Obrazy, kresby
1990   František Tichý
1990   Jan Kalous
1992   Václav Tikal
1992   Jiří Toman fotograf
1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1
1992   Josef Florian: Dobré Dílo 2
1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958-1993
1993   Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992
1994   Bedřich Feuerstein
1995   Rudolf Adámek
1997   Václav Boštík: Kresby z let 1962 - 1981
1997   Jan Koblasa: Apokalypsa
1997   Michal Ranný: Kresby z let 1968 - 1981
1997   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby
1998   Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let
1998   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská
1998   Jiří Valenta: Fotografie / Fotografien
1998   Jiří Mědílek: Obrazy
1998   Ludmila Jandová: Obrazy
1999   Radek Brož: Znovusetkávání
1999   Jan Křížek
2000   Miroslav Machotka: Fotografie z let 1981-1999
2001   František Dvořák: Obrazy
2001   Michal Šarše: Sochy - reliéfy
2002   Rudolf Volráb
2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla
2003   Luděk Pešek (Životní dílo)
2004   Vladimír Kopecký: Obrazy
2004   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
2004   Vladimír Pokorný: Fotografie
2005   Marie Blabolilová: Malba a grafika
2005   Karel Vaca: Obrazy scénografie plakáty (1919 - 1989)
2005   Petr Veselý
2005   Petr Veselý: Pokoje
2006   Večer tříkrálový (Eva Brodská - scénografie)
2006   Štěpán Grygar: Fotografie
2006   Isabela Fárová: Díla z let 1983 2006
2006   Martin Kuriš (Martin Kuriš jde do skončení studií...)
2007   Himalayas (Fotografie Jaroslava Poncara)
2007   Lubomír Fuxa: Fotografie / Photographs
2007   Václav Cigler
2007   Jiří Kornatovský
2007   Jiří Korec
2007   Jasan Zoubek
2008   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975-85)
2008   Jan Hrubý: Grafika
2008   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
2008   Jiří Šindler: Od písma k obrazu
2008   Jan Hrubý: Grafika / Grafik
2009   Iva Mašínová: Potichu
2009   Monika Havlíčková: Hippodrom (Sochy a kresby)
2009   Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen
2009   Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé
2009   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
2009   Petr Kvíčala: Výstava jednoho obrazu (Z cyklu Sváteční ubrusy pro všední den)
2009   Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy)
2010   Josef Čapek: Země a lidé
2010   Antonín Slavíček (1870-1910)
2010   Otakar Slavík: Barvou o život
2010   Jiří Brodský: Prosté motivy
2010   Eva Brodská: Krajina obzoru
2010   Eva Brodská
2010   Jan Brodský: Krajina inspirace
2010   Jan Brodský
2010   Miroslav Machotka: Fotografie
2010   Mariana Alasseur: Říp
2010   Olga Vaicová: Vodou a zemí
2010   Hans Hesse: Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem / Der Passionszyklus aus der Marienkirche in Raudnitz
2011   Veronika Richterová: Nebezpečná laguna
2011   Jiří Kubový: Ve vzduchu
2011   Daniela Vinopalová
2011   Jiří Němec: Ornagramy mojí zahrady
2011   Kamil Lhoták ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
2011   Pocta Miloši Saxlovi
2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
2011   Pocta Olze Čechové
2011   František Kaván (Hvězda Mařákovy školy)
2012   Stanislav Malý: Ukryto před světem
2012   Jan Křížek: Síla znaku
2012   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti 2009-2012
2012   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
2012   Milada Poliánová: Malba na divoko
2012   Jan Padyšák: Šum
2012   Charles Sawyer: Tenkrát na Východě, tenkrát v Roudnici
2012   Otazníky kolem mariánského obrazu z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem
2013   Petr Helbich: Sudkův asistent
2013   Marie Filippovová: Pro toto místo
2013   Adéla Ducháčová: Květy a jiné světy
2013   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky
2013   Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky
2013   Esther Stocker: Prostor bez hranic / Unlimited Space
2013   Jan Šafránek: Na cestě
2013   Ivan Ouhel: Tutti colori
2013   František Kobliha: Básně noci
2014   V. K. N.
2014   Lubomír Fuxa: Za světem III - Tušení přítomnosti
2014   Stanislav Diviš: Z nových cyklů
2014   Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem (150 let od jeho vzniku)
2014   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny
2014   František Hodonský: Dřevořezy
2015   Architekt Jan Sokol
2015   Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj
2015   Eva Brodská: Potichu
2015   Jiří John: Ve vrstvách
2015   Kurt Gebauer: Plavkyně pod klenbou
2015   S Miroslavem Šaškem kolem světa
2016   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě
2016   Jiří Brodský: Restaurátorské práce / inspirace
2016   Štefan Papčo: Kumulace
2016   Pavel Mrkus: Jindy / Another Time
2016   Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou
2017   Jan Vičar: Dívka a trn
2017   Otakar Slavík: Těla
2017   Kateřina Štenclová: Světlo barvy II
2017   Jan Štursa: Dar nebes a země
2017   Jan Činčera: Ayersova skála a jiné objekty
2017   Miloš Michálek: Záznamy
2018   Břetislav Malý: ReVize
2018   Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom
2018   Antonín Heythum (scénograf, architekt, designér)
2018   Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula
2018   Mikuláš Medek
2018   Peter Fabo: ReVize
2018   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature
2019   Michaela Thelenová: Přes kopec
2019   Ondřej Vicena: Ateliér duše
2019   Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu
2019   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu
2019   Ludvík Kuba (1863-1956)
2020   Jaroslav J. Alt: Akvarely
2020   Monika Žáková: Ozvěny fragility
2020   Karolína Rossí: Ve světě džinů
2020   Jakub Tajovský: Sousoší
2020   Tomáš Polcar: Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6)
1972   Ivo Gil, Pavel Štecha, Markéta Luskačová: Fotografie
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1973   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
1980   Česká figurativní malba 40. let (I)
1982   Česká figurativní malba 40. let (II)
1983   Česká figurativní malba 40. let (III)
1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence)
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1993   Jan Benda / Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě
1993   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1999   Prozařování
2000   alfa 2000 omega
2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90. výročí založení galerie)
2000   Václav Cigler: Sklo, design, architektura; Eva Brodská: Tapiserie, kresba, malba; Jiří Brodský: Restaurování památek, malba; Jan Brodský: Fotografie, design
2002   Poezie magického realismu
2004   Stopy paměti
2005   Prostor a čas
2006   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien
2006   Doteky země
2006   Renáta Fučíková, Marie Lacigová: Ilustrace k českým a moravským pověstem
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Světlo a stín
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Mojmír Preclík, Richard Homola (Sochy a kresby z pozůstalosti, Z Preclíkovy chalupy v Kryštofově Údolí (2006 - 2008))
2009   Sdružení výtvarných umělců moravských
2009   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění
2010   Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70
2011   Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd
2011   Šperky vyprávějí příběhy
2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
2012   Tři z Trafačky (Michal Cimala, Jan Kaláb, Jakub Nepraš)
2013   Rýsovaný svět (Konstruktivní tendence šedesátých let)
2014   Romantismus na severu Čech
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2015   Vzdálení pozorovatelé / Distant Observers
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2016   Jan Hendrych, Rastislav Jacko (Učitel a žák II)
2016   Pole rezonance (Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda)
2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
2016   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku
2017   Pavel Kopřiva, Jiří Černický: War Zone
2017   Vdovy S (Sekal, Slavík, Sýkora)
2017   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Bytosti
2018   Jiří Franta & David Böhm (Sbírky jinak / před-za-skrz-v)
2018   Cubr - Hrubý - Pokorný
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Národ sobě
2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field
2019   UB 12 z našich sbírek
2019   Hlava + sklo (Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem)
2020   Sestup do propasti (Esence symbolismu)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2015   Eva Brodská: Potichu
2015   Jiří John: Ve vrstvách
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1968   Alexej Glebovič Smirnov
1969   Jiří John: Obrazy z let 1962-69
1969   Jan Konůpek: Kresby
1976   Zasloužilý umělec Josef Sudek: Průřez fotografickou tvorbou
1980   František Tichý: Grafické dílo ze sbírek Benedikta Rejta v Lounech
1983   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938
1984   Josef Váchal (1884-1869) (zasloužilý umělec, k 100. výročí narození)
1987   Zdeněk Tůma: Obrazy a kresby (1907 - 1943)
1987   Vojtěch Tittelbach: Obrazy (zasloužilý umělec)
1988   Mikuláš Medek 1926 - 1974
1988   Jaroslav Šerých: Obrazy, měděné desky, litografie
1989   Karel Malich ((Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem))
1990   Olga Karlíková: Obrazy a kresby
1992   Milan Grygar: Kresby
1992   Josef Florián: Dobré Dílo
1992   Václav Tikal: Obrazy - kresby (1906 - 1965)
1992   Jiří Toman: Fotografie, koláže
1992   Vojtěch Preissig (1873 - 1944)
1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993
1994   Václav Sokol: Kresby
1994   Miloš Ševčík
1994   Oeuvres par Bedřich Feuerstein
1995   Rudolf Adámek (1882 - 1953)
1995   Jiří Bartůněk: Obrazy 1993 - 1994
1995   Stanislav Podhrázský
1996   Miloslav Moucha: Pastely - dřevoryty
1996   Josef Wagner: Kresby a sochy
1997   Radek Brož: Obrazy - monotypy - objekty
1997   Jiří Schmidt: Obrazy - kresby
1998   Alén Diviš: Obrazy a kresby z let 1940-1950
1998   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská
1998   Jiří Mědílek: Obrazy
1998   Jiří Valenta: Fotografie (1936 - 1991)
1999   Jan Křížek /1919 - 1985/ - kresby, sochy, keramika
1999   Zdeněk Burian: Pravěk a jiné obrázky
2000   Miroslav Machotka: Fotografie z let 1981-1999
2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90.výročí galerie)
2000   Václav Vaculovič: Ponorná řeka (obrazy a monotypy z let 1995 - 1999)
2000   Jan Křížek: Kresby, plastiky
2001   Daisy Mrázková: Dětem
2001   Muž cesty Michal Šarše: Sochy - reliéfy
2001   Jiří Samek: Grafika
2001   František Dvořák: Obrazy
2001   Jiří Krejčí: Obrazy - kresby
2002   Jiří Šalamoun
2002   Jiří Kučera: Vzdálené město
2002   František Dvořák: Kresby
2002   Jiří Samek: Grafika
2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla (Výstava pastelů)
2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla ((výstava pastelů))
2003   Luděk Pešek: Obrazy, kresby, grafika
2004   Zdeněk Seydl dětem
2004   František Tichý: Pařížské období
2004   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
2004   Jan Brodský: Když nastává odliv (fotografie)
2005   Jitka Svobodová: Obrácený pohled
2005   Karel Vaca: Obrazy scénografie plakáty (1919 - 1989)
2005   Petr Veselý: Pokoje - výběr prací 1986-2005
2006   Večer tříkrálový (Eva Brodská - scénografie)
2006   Štěpán Grygar: Fotografie
2006   Isabela Fárová. Díla z let 1983-2006
2007   Jiří Kornatovský: Kresby
2007   Lubomír Fuxa: Fotografie ke Kytici Karla Jaromíra Erbena
2007   Václav Cigler: Kresby
2008   Jan Hrubý: Grafika
2008   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975-85)
2008   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
2008   Jiří Šindler: Od písma k obrazu
2009   Iva Mašínová: Potichu (fotografie z let 2007 - 2008)
2009   Monika Havlíčková: Hippodrom (sochy a kresby)
2009   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
2009   Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy)
2009   Josef Čapek - Země a lidé
2009   Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé
2009   Miloš Ševčík: Chvění
2010   Miroslav Machotka: Fotografie
2010   Antonín Slavíček 1870 - 1910
2010   Mariana Alasseur: Říp
2011   Veronika Richterová: Nebezpečná laguna
2011   František Kaván (Hvězda Mařákovy školy)
2011   Miloš Alexandr Bazovský: Lidé, země, věci
2011   Jiří Němec: Ornagramy
2011   Daniela Vinopalová: Jako větve stromu, jako potok, jako obloha, jako pták...
2011   Jiří Kubový: Ve vzduchu
2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
2011   Pocta Miloši Saxlovi
2011   Pocta Miloši Saxlovi (vzpomínkový večer)
2012   Milada Poliánová: Malba na divoko
2012   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
2012   Charles Sawyer: Back then in the East, back then in Roudnice / Tenkrát na Východě, tenkrát v Roudnici
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu
2012   Jan Padyšák: Šum
2012   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti (Site-specific instalace a ohlédnutí)
2012   Stanislav Malý: Ukryto před světem
2012   Jan Křížek: Síla znaku
2013   Adéla Ducháčová: Květy a jiné světy
2013   Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky
2013   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky
2013   Esther Stocker: Prostor bez hranic / Unlimited Space
2013   Jan Šafránek: Na cestě
2013   František Kobliha: Básně noci
2013   Ivan Ouhel: Tutti colori
2013   Marie Filippovová: Pro toto místo
2013   Petr Helbich: Sudkův asistent
2014   Stanislav Diviš: Z nových cyklů
2014   Otto Placht: Brány vnímání
2014   František Hodonský: Dřevořezy
2014   Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem (150 let od jeho vzniku)
2014   Baladické světy Jaroslava Panušky
2014   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny
2014   V.K.N. (k poctě Vratislava Karla Nováka)
2015   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
2015   Architekt Jan Sokol
2015   Eva Brodská: Potichu
2015   Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj
2016   Jiří John: Ve vrstvách
2016   Antonín Hudeček a Okoř
2016   Jiří Brodský: Restaurátorské práce / inspirace
2016   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě
2016   Pavel Mrkus: Jindy
2016   Štefan Papčo: Kumulace
2016   Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou
2016   Antonín Hudeček: Okoř
2016   S Miroslavem Šaškem kolem světa
2017   Otakar Slavík: Těla
2017   Jan Činčera: Ayersova skála a jiné objekty
2017   Miloš Michálek: Záznamy
2017   Jan Štursa: Dar nebes a země
2017   Jan Vičar: Dívka a trn
2017   Kateřina Štenclová: Světlo barvy II
2018   Antonín Heythum - scénograf, architekt, designér
2018   Mikuláš Medek
2018   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature
2018   Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom
2018   Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula
2019   Ateliér Duše O. Vicena
2019   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu
2019   Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu
2019   Ludvík Kuba (1863-1956)
2019   Michaela Thelenová: Přes kopec
2020   Dominik Lang: Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze
kniha
rok vydání, název (podnázev)
2006   Pohádka o marnotratném krejčím (napsal, nakreslil a namaloval Martin Kuriš)
2008   August Švagrovský a jeho sbírka
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2007   Jan Hrubý: Grafika
2017   Sol LeWitt, Christian Hubert-Rodier
2018   Tisková zpráva k výstavě Pavla Voborník Kačírková / Nature in my Nature
parte
rok vydání, název (podnázev)
1992   Miloš Saxl (ředitel galerie v Roudnici n. L. v letech 1958 - 1981, výtvarný teoretik a malíř)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2013   Esther Stocker: Prostor bez hranic, 2013
2013   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti 2009-2012 (tři zvyšující se horizonty, výška 118 cm, 214,5 cm, 358,5 cm)
nedatováno   Miroslav Machotka: Bez názvu, 1999
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy
1989   Skupina Ra
1993   Jan Benda / Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě
1994   UB 12
1994   Roudnice v proměnách staletí
2005   Prostor a čas
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2007   Světlo a stín
2009   Beseda s B. Šlapetovou a L. Rittsteinem
2009   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění
2010   Otakar Slavík: Barvou o život, Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70
2010   Jiří Brodský: Obrazy a sochy, Eva Brodská: Gobelíny, Jan Brodský: Fotografie
2011   Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd
2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
2012   Tři z Trafačky (Michal Cimala, Jan Kaláb, Jakub Nepraš)
2013   Rýsovaný svět (Konstruktivní tendence šedesátých let)
2014   Romantismus na severu Čech
2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Vzdálení pozorovatelé
2016   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku
2016   Pole rezonance (Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda)
2016   Jan Hendrych, Rastislav Jacko: Učitel a žák II
2017   Pavel Kopřiva, Jiří Černický: War Zone
2017   Vdovy S (Sekal, Slavík, Sýkora)
2017   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Bytosti
2017   Sol LeWitt, Christian Huber-Rodier
2018   Cubr - Hrubý - Pokorný
2018   Jaro (Československá výtvarná scéna 1966 - 1968)
2018   Národ sobě
2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v
2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field
2019   UB 12 (Z našich sbírek)
2019   Hlava + sklo (Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2014   Baladické světy Jaroslava Panušky
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Stamicovo Kvarteto s Františkem Malým
2011   Můj otec Kamil Lhoták (Beseda s Kamilem Lhotákem ml.)
PF
rok vydání, název (podnázev)
2009   P. F. 2010 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
2012   PF 2013 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem )
2013   PF 2014 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
2019   PF 2020
program
rok vydání, název (podnázev)
2011   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Program výstav 2011)
2014   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Program výstav a doprovodných akcí únor / březen 2014)
2019   Program (říjen - listopad - prosinec 2019)
2020   Program (leden-únor-březen 2020)
vstupenka
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění Roudnice nad Labem (vstupenka poloviční)
výroční zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2014   Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za rok 2013
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting 1875-1911
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Mojmír Preclík, Richard Homola
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2012   Jitka Válová: Lilie