Galerie moderního umění

termín, název výstavy
1965/06   Z díla Otakara Nejedlého,
1965/12 - 1966/01   Hora, Kalous, Rykr: Obrazy, grafiky, kesby,
1966/04/07 -   František Janoušek,
1966/07/12 - 1966/09/11   Antonín Hudeček: Průřez celoživotní tvorbou,
1966/09/15 - 1966/10/15   Index,
1967/06/21 - 1967/08/13   Jan Preisler: Průřez celoživotním dílem,
1967/08/17 - 1967/09/10   Václav Boštík: Průřez malířským dílem,
1967/09/14 - 1967/10/15   Bertil Berg: Obrazy z posledních let,
1967/10/18 - 1967/11/12   František Doležal: Souborná přehlídka malířského díla,
1968/03 - 1968/04   Eva Brodská: Tapiserie,
1970/06/18 - 1970/07/05   Roudnice ´70,
1972   Li Ki Sun Bejčková,
1972/01 - 1972/02   Z díla Cyrila Boudy,
1972/06/22 - 1972/10/08   Ivo Gil, Pavel Štecha, Markéta Luskačová: Fotografie,
1972/10   Přírůstky z let 1970-1972,
1973/06/21 - 1973/10/08   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze,
1974/02   Miloš Alexander Bazovský: Ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně,
1974/05 - 1974/06   Přírůstky z let 1972 - 74,
1976/03   Karel Souček: Ilustrace, kresby,
1976/06/03 - 1976/08/01   Arnošt Folprecht: Poetické období - pastely a kresby 1923-1935,
1976/08/05 - 1976/09/12   Josef Sudek: Výběr z celoživotní tvorby,
1976/09/20 - 1976/11/07   Přírůstky roudnické galerie z let 1972-1976,
1976/11/11 - 1977/02/04   Jan Zrzavý: Průřez životním dílem,
1977/11   Sovětský revoluční plakát,
1978   Severočeské veduty 17.-19. století,
1979/04 - 1979/05   Stanislav Hanzík: Sochy - obrazy,
1980/01/19 - 1980/03/09   Karel Kuklík: Fotografie,
1980/06/19 - 1980/08/03   František Tichý: Grafické dílo ze sbírek Benedikta Rejta v Lounech,
1980/08 - 1980/10   Josef Svoboda: Fotografie,
1980/11   Česká figurativní malba 40. let,
1981/04   František Jiroudek: Obrazy. Jiří Bradáček: Sochy,
1981/06/18 - 1981/08/30   Josef Šíma,
1981/09 - 1981/10   Eva Brodská: Tapiserie. Jan Brodský: Fotografie,
1981/10/27 - 1981/11/22   František Doležal: Obrazy a kresby 1930-1981,
1982/06/17 - 1982/08/22   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy,
1982/11   Umění a mír,
1983   František Hora: Výběr z životního díla,
1983/03/03 - 1983/04/10   Zdenek Rykr: Obrazy,
1983/04/14 - 1983/05/22   Sudek, Svoboda: Komparace I,
1983/05 - 1983/06   Česká figurativní malba 40. let: III,
1983/07/07 - 1983/08/28   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938,
1983/1 - 1983/2   Dvacátá léta I.: Sociální tendence,
1983/10/13 - 1983/11/13   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy,
1984   Sbírka grafiky,
1984/07/05 - 1984/09/09   Josef Váchal (1884-1869),
1987/07/08 - 1987/09/13   Vojtěch Tittelbach: Obrazy,
1987/09 - 1987/10   Václav Alois Šrůtek: Obrazy a kresby,
1988   Karel Malich: Retrospektivní výstava díla,
1988/12/01 - 1989/01/22   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby,
1989/02   Miroslav Houra: Výběr z díla,
1989/03/09 - 1989/04/30   Skupina Ra,
1989/05 - 1989/06   Josef Sudek sběratel českého moderního umění,
1989/06/29 - 1989/08/20   Karel Malich,
1989/11/02 - 1989/11/29   Zdenka Marie Nováková: Obrazy,
1989/12/07 - 1990/01/07   Popis jednoho zápasu,
1990   Ivan Ouhel, Tomáš Švéda: Česká malba 80. a 90. let,
1990   Vladimír Kokolia: Česká malba 80. a 90. let,
1990   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let,
1990/02 - 1990/03   Jan Kalous,
1990/03   František Kobliha: Grafika,
1990/05/03 - 1990/06/24   František Tichý: Obrazy a kresby,
1990/07/12 - 1990/09/09   Olga Karlíková: Obrazy a kresby,
1991/06/27 - 1991/09/01   V dimenzích prázdna,
1992/02/06 - 1992/03/22   Vojtěch Preissig,
1992/03/19 - 1992/05/10   Milan Grygar: Kresby,
1992/05/14 - 1992/06/28   Jiří Toman: Fotografie, koláže,
1992/07/02 - 1992/09/06   Václav Tikal: Obrazy - kresby,
1992/10/01 - 1992/12/13   Josef Florián: Dobré Dílo,
1993/01/14 - 1993/02/28   Jan Benda / Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě,
1993/03 - 1993/04   Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992,
1993/05/13 - 1993/06/27   Václav Boštík: Osmdesát kreseb,
1993/07/01 - 1993/09/19   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993,
1993/09/30 - 1993/11/21   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty),
1994   Michal Ranný: Obrazy, kresby,
1994/03/10 - 1994/05/04   UB 12,
1994/05/12 - 1994/06/19   Roudnice v proměnách staletí,
1994/06/30 - 1994/09/04   Václav Sokol: Kresby,
1994/09/15 - 1994/11/06   Bedřich Feuerstein,
1994/11/10 - 1995/01/08   Miloš Ševčík,
1995/01/12 - 1995/02/19   Jiří Bartůněk: Obrazy 1993 - 1994,
1995/04 - 1995/05   Anežka Kovalová, Miroslav Koval,
1995/04/27 - 1995/06/25   Rudolf Adámek,
1995/06/19 - 1995/08/20   Stanislav Podhrázský,
1995/08/30 - 1995/11/05   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století,
1996/04/25 - 1996/06/23   Josef Wagner: Kresby a sochy,
1996/05/15 - 1996/06/30   Karel Svolinský,
1996/06/27 - 1996/09/08   Miloslav Moucha: Pastely - dřevoryty,
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století,
1997/03/21 - 1997/05/11   Jan Koblasa: Apokalypsa,
1997/05/15 - 1997/06/29   Radek Brož: Obrazy, monotypy, objekty,
1997/09/11 - 1997/11/09   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby,
1997/11/13 - 1997/12/28   Václav Boštík, Michal Ranný: Dva pohledy,
1997/12/25 - 1998/02/15   Jaroslav Prášil: Obrazy, šperky, grafiky,
1998/02 - 1998/04   Ludmila Jandová: Obrazy,
1998/03/03 - 1998/04/26   Cyril Bouda: 1901 - 1984. Knižní ilustrace,
1998/04/30 - 1998/06/28   Jiří Valenta: Fotografie,
1998/07/09 - 1998/09/06   Alén Diviš: Obrazy a kresby z let 1940-1950,
1998/09/10 - 1998/10/25   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská,
1998/12/17 - 1999/01/17   Jiří Mědílek: Obrazy,
1999/02/04 - 1999/03/14   Zdeněk Burian: Pravěk a jiné obrázky,
1999/03/18 - 1999/04/25   František Bílek: Grafika - kresba,
1999/07/01 - 1999/09/12   Jan Křížek: Obrazy, sochy, keramika,
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování,
2000   Václav Cigler: Sklo, design, architektura; Eva Brodská: Tapiserie, kresba, malba; Jiří Brodský: Restaurování památek, malba; Jan Brodský: Fotografie, design,
2000/02/11 - 2000/03/12   Václav Vaculovič: Ponorná řeka,
2000/03/24 - 2000/05/21   Miroslav Machotka: Fotografie z let 1981-1999,
2000/03/30 - 2000/06/04   Jan Křížek: Kresby, plastiky,
2000/06/15 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega,
2000/12/07 - 2001/02/04   August Švagrovský a jeho sbírka,
2001/04/05 - 2001/05/06   Daisy Mrázková: Dětem,
2001/05/11 - 2001/06/24   Michal Šarše: Sochy - reliéfy,
2001/06/28 - 2001/09/02   Jiří Krejčí: Obrazy,
2001/09/13 - 2001/11/11   František Dvořák: Obrazy,
2001/11/21 - 2002/01/06   Jiří Samek: Grafika,
2002/01/10 - 2002/03/10   Jiří Kučera: Vzdálené město,
2002/03/07 - 2002/04/21   František Dvořák: Kresby,
2002/06 - 2002/09   Rudolf Volráb,
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu,
2002/11/28 - 2003/01/29   Jiří Šalamoun,
2003/09/18 - 2003/11/02   Pavel Nešleha: Záznamy světla,
2003/11/06 - 2004/01/04   Luděk Pešek: Obrazy, kresby, grafika,
2004/01 - 2004/02   Vladimír Pokorný: Fotografie,
2004/01/14 - 2004/02/08   Zdenek Seydl dětem,
2004/06 - 2004/09   Stopy paměti,
2004/09/23 - 2004/11/21   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers,
2004/11/30 - 2005/01/16   Vladimír Kopecký: Obrazy,
2004/11/30 - 2005/01/16   František Tichý: Pařížské období,
2005   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika,
2005/01/05   Obrácený pohled - Jitka Svobodová,
2005/01/20 - 2005/03/06   Marie Blabolilová: Obrazy - grafika,
2005/03/10 - 2005/05/01   Karel Vaca: Obrazy scénografie plakáty (1919 - 1989),
2005/05/05 - 2005/06/22   Petr Veselý: Pokoje - výběr prací 1986-2005,
2005/06/30 - 2005/09/25   Prostor a čas,
2005/10/13 - 2006/01/08   Jitka Svobodová: Obrácený pohled,
2006 - 2006/04/15 -   Příští stanice Arkádia,
2006/01/19 - 2006/03/05   Eva Brodská: Večer tříkrálový,
2006/03/09 - 2006/05/01   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien,
2006/05/11 - 2006/06/25   Štěpán Grygar: Fotografie,
2006/06/29 - 2006/09/17   Doteky země,
2006/09/21 - 2006/11/19   Isabela Fárová: Díla z let 1983-2006,
2006/11/30 - 2007/01/28   Martin Kuriš: Loutkové divadlo a obrazy,
2006/12 - 2007/01   Renáta Fučíková, Marie Lacigová: Ilustrace k českým a moravským pověstem,
2007/02/01 - 2007/03/25   Průzračný svět: Podoby vody / Durchsichtige Welt,
2007/03/29 - 2007/05/20   Světlo a stín,
2007/05 - 2007/06   Himalayas. Fotografie Jaroslava Poncara,
2007/06/26 - 2007/09/02   Jiří Kornatovský: Kresby,
2007/06/28 - 2007/09/02   Jasan Zoubek,
2007/09/06 - 2007/11/04   Václav Cigler: Kresby,
2007/09/26 - 2007/11/04   Lubomír Fuxa: Fotografie ke Kytici Karla Jaromíra Erbena,
2007/11/08 - 2007/12/30   Jiří Korec: Sochy a medaile,
2008/01/24 - 2008/03/30   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975 - 85),
2008/01/31 - 2008/03/30   Jan Hrubý: Grafika,
2008/04/03 - 2008/06/08   Jiří Šindler: Od písma k obrazu,
2008/06/09 - 2008/06/29   Evropa ve škole,
2008/06/26 - 2008/09/07   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty,
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci,
2008/12/04 - 2009/01/25   Mojmír Preclík, Miroslav Homola,
2008/12/11 17:00   Stamicovo kvarteto s Františkem Malým,
2009/01 - 2009/02   Jaroslav Šerých: Srovnání,
2009/02/05 - 2009/04/13   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970,
2009/02/19 - 2009/04/13   Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen,
2009/04/23 - 2009/06/14   Iva Mašínová: Potichu,
2009/04/23 - 2009/06/14   Monika Havlíčková: Hippodrom,
2009/06/25 - 2009/09/13   Sdružení výtvarných umělců moravských,
2009/06/25 - 2009/09/13   Petr Kvíčala: Výstava jednoho obrazu (z cyklu Sváteční ubrusy pro všední den),
2009/06/25 - 2009/09/13   SVUM,
2009/09/24 - 2009/11/15   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění,
2009/10/01 - 2009/11/15   Jitka Válová: Hudba - Lité kresby na hudební motivy,
2009/10/08   Beseda s B. Šlapetovou a L. Rittsteinem,
2009/11/26 - 2010/01/10   Josef Čapek: Země a lidé,
2009/12/10 - 2010/01/10   Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé,
2010/05/06 - 2010/08/29   Antonín Slavíček 1870 - 1910,
2010/09/09 - 2010/10/03   Miroslav Machotka: Fotografie,
2010/09/09 - 2010/10/24   Otakar Slavík: Barvou o život,
2010/09/09 - 2010/10/24   Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70,
2010/10/07 - 2010/10/24   Olga Vaicová: Vodou a zemí,
2010/11/04 - 2010/12/05   Jiří Brodský: Obrazy a sochy, Eva Brodská: Gobelíny, Jan Brodský: Fotografie,
2010/11/04 - 2010/12/05   Jiří Brodský: Prosté motivy,
2010/11/04 - 2010/12/05   Eva Brodská: Krajina obzoru,
2010/11/04 - 2010/12/05   Jan Brodský: Krajina inspirace,
2010/12/17 - 2011/02/06   Mariana Alasseur: Říp,
2011/02/24 - 2011/03/27   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo,
2011/02/24 - 2011/04/17   Šperky vyprávějí příběhy,
2011/04/05 - 2011/04/17   Pocta Olze Čechové,
2011/04/28 - 2011/06/05   Daniela Vinopalová: Jako větve stromu, jako potok, jako obloha, jako pták...,
2011/04/28 - 2011/06/12   Jiří Kubový: Ve vzduchu,
2011/06/23 - 2011/09/04   Veronika Richterová: Nebezpečná laguna,
2011/06/23 - 2011/09/04   František Kaván: Hvězda Mařákovy školy,
2011/09/15 - 2011/10/09   Jiří Němec: Ornagramy,
2011/09/15 - 2011/10/30   Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd,
2011/10/11 - 2011/11/27   Kamil Lhoták ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,
2011/10/13   Můj otec Kamil Lhoták. Beseda s Kamilem Lhotákem ml.,
2011/11/10 - 2012/01/22   Miloš Alexandr Bazovský: Lidé, země, věci,
2011/11/29 - 2012/01/22   Pocta Miloši Saxlovi,
2012/02/09 - 2012/03/04   Milada Poliánová: Malba na divoko,
2012/02/09 - 2012/04/15   Ostrava! Ostrava! Nejen zlatá šedesátá ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
2012/03/06 - 2012/04/15   Jitka Válová: Lilie,
2012/04/26 - 2012/06/10   Jan Křížek: Síla znaku,
2012/04/26 - 2012/06/17   Stanislav Malý: Ukryto před světem,
2012/06/28 - 2012/07/29   Charles Sawyer: Tenkrát na Východě, tenkrát v Roudnici / Back then in the East, back then in Roudnice,
2012/06/28 - 2012/09/16   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu,
2012/08/02 - 2012/09/02   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách,
2012/10/04 - 2012/11/18   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti,
2012/11/29 - 2012/12/09   Jan Padyšák: Šum,
2012/11/30 - 2013/01/27   Tři z Trafačky (Cimala, Kaláb, Nepraš),
2012/12/13 - 2013/01/27   Výstava jednoho obrazu / Otazníky kolem mariánského obrazu z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem,
2013/02/14 - 2013/04/01   Petr Helbich: Sudkův asistent,
2013/02/14 - 2013/04/01   Marie Filippovová: Pro toto místo,
2013/04/11 - 2013/06/02   Adéla Ducháčková: Květy a jiné světy,
2013/04/11 - 2013/06/02   Rýsovaný svět. Konstruktivní tendence šedesátých let,
2013/06/13 - 2013/09/15   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky,
2013/07/04 - 2013/08/25   Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky,
2013/08/29 - 2013/09/15   Petr Randák: Polabí z ptačí perspektivy,
2013/10/03 - 2013/12/01   Esther Stocker: Prostor bez hranic / Unlimited Space,
2013/10/03 - 2013/12/01   Jan Šafránek: Na cestě,
2013/12/12 - 2014/02/16   Ivan Ouhel: Tutti colori,
2013/12/12 - 2014/02/16   František Kobliha: Básně noci,
2014/02/27 - 2014/03/30   Otto Placht: Brány vnímání,
2014/02/27 - 2014/03/30   Lubomír Fuxa: Za světem III - Tušení přítomnosti,
2014/04/10 - 2014/06/15   V.K.N.,
2014/06/26 - 2014/09/14   Baladické světy Jaroslava Panušky,
2014/06/26 - 2014/09/14   Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici (150 let od jeho vzniku),
2014/09/25 - 2014/11/16   Stanislav Diviš: Z nových cyklů,
2014/09/25 - 2014/11/16   František Hodonský: Dřevořezy,
2014/11/27 - 2015/01/18   Romantismus na severu Čech,
2014/11/27 - 2015/01/18   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny,
2015/01/12 -   Kurt Gebauer: Plavkyně pod klenbou,
2015/01/29 - 2015/03/15   Architekt Jan Sokol,
2015/01/29 - 2015/03/15   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál,
2015/03/26 - 2015/05/17   Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj,
2015/03/26 - 2015/05/24   Vzdálení pozorovatelé,
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha,
2015/10/15 - 2015/11/22   Eva Brodská: Potichu,
2015/10/15 - 2015/11/22   Jiří John: Ve vrstvách,
2015/10/15 - 2015/11/22   Eva Brodská: Potichu,
2015/12/03 - 2016/01/17   S Miroslavem Šaškem kolem světa,
2015/12/03 - 2016/01/31   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu,
2016/02/11 - 2016/04/10   Pavel Mrkus: Jindy,
2016/02/11 - 2016/04/10   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě,
2016/04/21 - 2016/06/05   Jiří Brodský: Restaurátorské práce / inspirace,
2016/04/21 - 2016/06/12   Jan Hendrych, Rastislav Jacko: Učitel a žák II,
2016/06/23 - 2016/09/12   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku,
2016/06/23 - 2016/09/18   Antonín Hudeček a Okoř,
2016/06/23 - 2016/09/18   Antonín Hudeček: Okoř,
2016/09/29 - 2016/11/27   Štefan Papčo: Kumulace,
2016/09/29 - 2016/11/27   Pole rezonance: Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda,
2016/12/08 - 2017/02/12   Cesty imaginace - Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
2016/12/08 - 2017/02/12   Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou,
2017/02/23 - 2017/04/16   Pavel Kopřiva, Jiří Černický: War Zone,
2017/04/27 - 2017/05/01   Sol LeWitt, Christian Huber-Rodier,
2017/04/27 - 2017/06/18   Kateřina Štenclová: Světlo barvy II,
2017/05/02 - 2017/06/11   Jan Vičar: Dívka a trn,
2017/06/29 - 2017/09/03   Otakar Slavík: Těla,
2017/06/29 - 2017/09/10   Jan Štursa: Dar nebes a země,
2017/09/05 - 2017/09/10   Pod širým nebem,
2017/09/21 - 2017/11/16   Miloš Michálek: Záznamy,
2017/09/21 - 2017/11/26   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Bytosti,
2017/12/07 - 2018/01/14   Jan Činčera: Ayersova skála a jiné objekty,
2017/12/07 - 2018/02/11   Vdovy S. Sekal Slavík Sýkora,
2017/12/07 - 2018/04/15   Břetislav Malý: ReVize,
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v,
2018/04/26 - 2018/06/03   Cubr - Hrubý - Pokorný,
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968,
2018/06/21 - 2018/09/02   Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom,
2018/06/21 - 2018/09/09   Národ sobě,
2018/09/03 - 2018/09/09   A3V: Letní krajina,
2018/09/20 - 2018/11/25   Antonín Heythum - scénograf, architekt, designér,
2018/09/20 - 2018/11/25   Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula,
2018/09/21 - 2019/02/17   Intervence #11 - František Skála: Kostel v domě,
2018/12/06 - 2019/02/10   Mikuláš Medek,
2018/12/06 - 2019/02/10   Peter Fabo: ReVize,
2018/12/06 - 2019/02/10   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature,
2018/12/06 - 2019/02/10   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature,
2019/01/24   Přednáška o životě a díle Mikuláše Medka,
2019/02/21 - 2019/04/28   Ondřej Vicena: Ateliér duše,
2019/02/21 - 2019/05/05   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field,
2019/05/16 - 2019/07/14   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu,
2019/05/16 - 2019/07/14   Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu,
2019/07/25 - 2019/10/20   UB 12 - z našich sbírek,
2019/07/25 - 2019/10/27   Ludvík Kuba (1863-1956),
2019/10/21 - 2019/10/28   A3V: Poznávání známého,
2019/11/07 - 2020/02/09   Michaela Thelenová: Přes kopec,
2019/11/07 - 2020/02/09   Hlava + sklo: Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni,
2019/11/07 - 2020/02/09   Anežka Hošková: ReVize,
2020/02/20 - 2020/06/07   Jaroslav J. Alt: Akvarely,
2020/02/20 - 2020/08/23   Tomáš Polcar: Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar,
2020/06/08 - 2020/08/22   Monika Žáková: Ozvěny fragility,
2020/09/04 - 2020/10/25   Odvrácená tvář humoru: Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU,
2020/09/04 - 2020/11/01   Dominik Lang: Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze,
2020/11/13 - 2021/01/17   Sestup do propasti (Esence symbolismu),
2020/11/13 - 2021/01/17   Karolína Rossí: Ve světě džinů,
2020/11/13 - 2021/01/17   ReVize: Jakub Tajovský,
2021/01/29 - 2021/06/13   Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost,
stálá expozice   Stálá expozice českého moderního umění od konce 19. stol. do současnosti,
stálá expozice   Stálá expozice,