Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů

osoba, narození
Brouček Miloslav Jan,
Šváb Ruda, 29. 9. 1909