Výstavní síň Masné krámy

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1982   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981 (zasloužilý umělec)
1986   Oldřich Blažíček: Výběr z díla
1986   Bedřich Havránek: Výběr z díla
1986   Alois Sopr: Výběr z díla
1992   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže
1993   Josef Schulz: Architektonické dílo
1996   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty (obrazy, objekty, grafika)
1996   Zdeněk Kirchner (1934 - 1987): Praha - Paříž
2004   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla
2005   Jánuš Kubíček: Malba, kresba, grafika
2006   Richard Konvička: Malba a kresba
2009   Martin Salcman 1896 - 1979
2009   František Pacík ((1927 - 1975))
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   Sekal a Japonsko / Sekal and Japan